Pozadina - Goethe-Institut Srbija

Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)

Pozadina
O mestu Ledine

Vorstadtsiedlung Ledine
Photo taken from Bing Maps

Ledine su nastale 1960-ih godina kao privremeno naselje sa jasnim urbanističkim planom za period od 10 godina. Privremenost je postala trajna, nakon čega se usled brojnih turbulencija u narednim decenijama u regionu, ali i sa rastom gradske teritorije, naselje počelo širiti - neformalno. Uslovi života na Ledinama dominantno se odlikuju procesima i obrascima samogradnje stambenog prostora.

Tim Škograd

Bez funkcionalne podrške javnog interesa, ljudi ovakvih naselja bili su primorani da preuzmu inicijativu čak i u pogledu rešavanja problema komunalne infrastrukture. Nakon gotovo četvrt veka ovakvog razvoja grada nepovratno su nastali novi životni uslovi oblikovani u samoorganizovanom odnosu individulnih i zajedničkih interesa. Posledice takvog razvoja grada oslikavaju se u gubitku ideje o javnom interesu, okupaciji javnog prostora i ugrožavanju rada lokalne škole.

Danas se susrećemo sa segregacijom i diskriminacijom društva na Ledinama, a to se oslikava upravo na školi. Godina 2017. je prva godina u kojoj je 100% upisanih đaka prvog razreda Romske nacionalnosti. Roditelji višeg socio-ekonomskog statusa upisuju decu u susedne škole i time broj đaka svake godine opada.
 
Pri tome su ova škola i školsko dvorište jedini prostori zajedništva, odnosno jedini javni prostor na prostoru Ledina koji aktivno zajednički koriste deca i mladi iz ovog prigradskog naselja.

Projekat “Infrastruktura nade – Kako se gradi Škograd?” ima za cilj da upravo na ovom mestu preduzme konkretne korake u borbi protiv segragacije i diskriminacije. Zajedno sa decom, školskim osobljem i komšilukom škola će biti transformisana u kreativan i pozivajući prostor za celo naselje. Zajedničkim naporima radiće se na stvaranju uslova za dugoročne kolektivne napore usmerene ka unapređenju kvaliteta života svih koji žive na Ledinama.