Pristupačno vežbanje za ispit

Ispitni centri Goethe-Instituta trude se da izađu u susret posebnim potrebama hendikepiranih kandidata kao i njihovim individualnim zahtevima. Posebna potreba može biti uslovljena oštećenjem vida ili sluha ili motoričkom smetnjom.

Za vežbanje su na raspolaganju za svaki pojedinačni nivo sertifikovani materijali za osobe sa posebnim potrebama. Ovi materijali su interaktivni, što znači da je ocena odmah dostupna. Trening ispita se osim toga može koristiti na svakom pametnom telefonu.