Saveti i informacije

Rezultati ispita

Rezultati ispita se objavljuju u roku od 10 radnih dana.

Punoletni kandidati:

Prilikom prve prijave ispita otvarate svoj nalog na našem sajtu. Nakon registracije, na navedenu imejl-adresu automatski dobijate link za potvrdu naloga.

Rezultati se objavljuju u odeljku "Ispiti" u Vašem nalogu.

Maloletni kandidati:

Prilikom prve prijave ispita, zakonski zastupnik otvara nalog na našem sajtu, pri čemu navodi svoju, ali i imejl-adresu maloletnog kandidata. Nakon registracije, zakonski zastupnik na svoju imejl-adresu automatski dobija link za potvrdu naloga.

Da bi video rezultate polaganog ispita, maloletni kandidat mora naknadno da otvori nalog na našem sajtu sa svojom imejl-adresom. Nakon registracije, maloletni kandidat na svoju imejl-adresu automatski dobija link za potvrdu naloga.

Rezultati se objavljuju u odeljku „Ispiti“ u nalogu maloletnog kandidata.

Sertifikati

Sertifikati se šalju poštom u roku od 10 radnih dana nakon objave rezultata ispita, isključivo na adrese u Republici Srbiji. Troškove poštarine po važećem cenovniku kurirske službe Post Express snosi primalac.

Kandidati iz inostranstva sertifikate mogu preuzeti u Odeljenju za kurseve i ispite, ponedeljkom i sredom 09.00-13.30, a utorkom i četvrtkom 13.00-16.00.

Više informacija

Prijava

Kandidati su u obavezi da se informišu o Pravilniku o polaganju ispita. Prijavljivanjem i plaćanjem takse za ispit kandidat potvrđuje da je primio k znanju i prihvatio Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita u aktuelnoj verziji.
 
Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita se nalaze kod svakog detaljnog opisa ispita.

Uslovi učešća
• Učestvovanje na ispitu nije vezano za pohađanje kursa nemačkog jezika na Goethe-Institutu. 
• Za ispite Goethe-Instituta ne postoji starosna odredba, samo preporuke.
• Prijava za traje dok se ne popuni maksimalni broj kandidata. 
• Učešće na ispitu je moguće samo ukoliko se u datom roku uplati taksa za ispit.
• Lekarske potvrde za kandidate sa posebnim potrebama moraju biti dostavljene Goethe-Institutu Beograd do dana kada ističe rok za uplatu.
• Kandidati će o vremenu početka pismenog ispita biti obavešteni putem imejla, najkasnije 2 kalendarska dana pre ispita.
• Prilikom plaćanja ispitne takse kandidat dobija potvrdu o uplati na kojoj je navedeno ime i prezime, desetocifreni broj korisnika, datum i cena ispita i uslovi u slučaju odustajanja.

Opšte informacije
• Učesnici moraju da dođu na ispit na vreme. U slučaju kašnjenja, kandidatu nije dozvoljeno da uđe u prostoriju u kojoj se održava ispit. 
• Kandidati se na svakom delu ispita moraju identifikovati zvaničnim dokumentom sa slikom. Strani državljani moraju kao identifikaciju pokazati dva zvanična dokumenta sa slikom.
• Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rečnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za kandidate sa posebnim potrebama.
• Mogućnost odustajanja od ispita i odlaganja termina ispita postoji do 7 dana pre termina pismenog ispita. Kod odustajanja od ispita u tom roku postoji mogućnost povraćaja takse sa zadržavanjem od 20% paušale za administrativne poslove.
• Odustajanje posle početka ispita nije moguće.
• Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, taksa za ispit se vraća u celosti.
Izdavanje zamenskog sertifikata
* Duplikati sertifikata se ne izdaju. Zamenski sertifikat ne predstavlja međunarodno priznati dokument.
2000,- RSD 
Izdavanje novog sertifikata u slučaju greške u ličnim podacima
* Kandidati sami unose svoje lične podatke prilikom prijave ispita i odgovorni su za tačnost unetih podataka.
2000,- RSD

Takse za ispite

Goethe-Institut u Beogradu (eksterni kandidati)*
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1   11.000,- RSD
Goethe-Zertifikat A2   11.000,- RSD
Goethe-Zertifikat B1 
po modulu
13.000,- RSD
  5.000,-RSD
Goethe-Zertifikat B2
po modulu
15.000,- RSD
  6.000,-RSD
Goethe-Zertifikat C1 16.500,- RSD
Goethe-Zertifikat C2: GDS
po modulu
16.500,- RSD
  6.500,- RSD
* Utvrđene su cene za interne i eksterne kandidate. Cene za eksterne kandidate su više.
 

Ispitni centri u Srbiji (eksterni kandidati)*
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 13.000,- RSD
Goethe-Zertifikat A2 13.000,- RSD
Goethe-Zertifikat B1
po modulu
15.000,- RSD
  7.000,- RSD
Goethe-Zertifikat B2
po modulu
17.000,- RSD
  8.000,- RSD
* Utvrđene su cene za interne i eksterne kandidate. Cene za eksterne kandidate su više.