Standardi kvaliteta

Standardi kvaliteta Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalitet. Reč koju mi ozbiljno shvatamo

Profesionalni zahtevi koje moraju da ispune ispiti stranog jezika su visoki. Goethe-Institut se svojim imenom, menadžmentom kvaliteta i dugogodišnjim iskustvom zalaže za njihovo ispunjenje.

Izradu ispitnih zadataka sprovode eksperti sa iskustvom u nastavi i sprovođenju ispita. Finalno redigovanje obavlja se u Centrali u Minhenu. Ispitni materijali se pre upotrebe testiraju u ispitnim uslovima, a rezultati se evaluiraju kvalitativno i kvantitativno. Edukacija i usavršavanje ispitivača se odvija kroz seminare u centrali i izvan nje.

Kako možete prepoznati dobar kvalitet:

Pravednost

Ispiti treba za svakoga da budu fer koliko god je to moguće – nezavisno od pola, etničke pripadnosti ili eventualnog hendikepa.

Valjanost

Kod ispita iz stranog jezika treba da odlučuju samo jezičke sposobnosti, a ne sposobnost koncentracije, inteligencija ili opšte znanje.

Pouzdanost

Angažovanjem dva ispitivača prilikom ocenjivanja ispita osiguravamo visok nivo pouzdanosti.

Praktikabilnost

Neprestano radimo na poboljšanju naših ispita: u vezi sa dužinom trajanja ispita, korišćenjem modernih tehnologija kao i kod opštih uslova.

Jedinstveni kriterijumi kvaliteta:

Kao osnivački član Udruženja ispitivača jezika u Evropi „Association of Language Testers in Europe“ (ALTE) zalažemo se za razvoj i implementaciju standarda kvaliteta.
 
ALTE je sebi postavila sledeće ciljeve:
  • standardizaciju nivoa znanja radi podsticanja međunarodnog priznavanja jezičkih sertifikata u Evropi.
  • standardizaciju kriterijuma kvaliteta za sve faze izrade i odvijanja ispita tj. izradu testa, sprovođenje ispita, ocenjivanje, sertifikovanje, evaluaciju i skladištenje podataka.
  • saradnju na zajedničkim projektima kao i razmenu iskustava i stručnog znanja.
2003. godine ALTE je kao nevladina organizacija (NGO) primljena u Evropski savet i redovno ga savetuje o temama kao što su merenje postignuća i sertifikovanje. 2006. godine ALTE je osim toga stekla status savetodavne institucije pri Ujedinjenim nacijama.