Stipendije

Goethe-Institut Beograd ima mogućnosti da dodeli stipendije za kurseve nemačkog jezika u Beogradu i Nemačkoj sledećim ciljnim grupama: 

Vi ste novinar/ka i imate predznanje iz nemačkog jezika?

U pojedinim slučajevima Goethe-Institut Beograd daje novinarima delimičnu stipendiju u visini od 50 % od cene kursa. Do 30.06. možete da konkurišete za kurseve u jesenjem semestru a do 31.12. za kurseve u prolećnom semestru.

Molimo Vas da popunjene prijave za konkurs pošaljete na:
ivana.topalovic@goethe.de

ili poštom na:
 
Goethe-Institut Beograd
Ivana Topalović
Knez Mihailova 50
11000 Beograd
SRBIJA
 
Nemačka

Goethe-Institut Beograd dodeljuje polaznicima kurseva nemačkog jezika stipendije za kurs nemačkog jezika u jednom od Goethe-Instituta u Nemačkoj.
 
Stipendije obuhvataju sledeće usluge u ukupnoj vrednosti od ca. 2 500 €:
  • četvoronedeljni intenzivni kurs nemačkog jezika (85 *NJ) sa 25 nastavnih jedinica u nedelji
  • prenoćište u jednokrevetnoj sobi
  • ishrana i paušala za putne troškove
  • osiguranje
*NJ = nastavne jedinice od po 45 minuta
Na upit organizujemo konverzacijske i individualne kurseve za službenike Ministarstva sa visokim znanjem nemačkog jezika (od B2) koji se finansiraju od Ministarstva inostranih poslova Savezne Republike Nemačke.

Kontakt:
Milan Kolarević
milan.kolarevic@goethe.de
Tel: +381 11 4427115

Dobitnici dve stipendije za jednonedeljni boravak u Berlinu za 2018. su:

  1. Darjana Jelača
  2. Anna Karadzić