Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)

Grünes Diplom

Grünes Diplom © Goethe-Institut

Predavanje nemačkog jezika u Goethe-Institutu

Goethe-Institut nudi mladim nastavnicima i nastavnicama nemačkog van Nemačke priliku da steknu osnovnu kvalifikaciju za predavanje nemačkog kao stranog jezika za odrasle. Ova kvalifikacija je standardizovana, modularna i može se obavljati uz posao.
 
Grünes Diplom je obavezna kvalifikacija za zaposlenje u Goethe-Institutima van Nemačke, kao i u partnerskim institucijama Goethe-Instituta, osim u slučajevima već postojećih tome jednakih kvalifikacija.
 
Ovaj program stručnog usavršavanja traje po pravilu oko 2 godine, a na kraju se stiče sertifikat Grünes Diplom. Ovaj sertifikat je priznat u svim Goethe-Institutima van Nemačke, iako Goethe-Instituti nisu u obavezi da zaposle svaku osobu koja ga poseduje.

Osnovna kvalifikacija sastoji se iz sledećih faza:

1. faza: hospitacija
 • Hospitacija na nastavi
 • 11 celina za savladavanje osnovnih znanja o predavanju nemačkog kao stranog jezika - Uvod u osnove rada Goethe-Instituta van Nemačke u oblasti jezika
 • DLL modul 6
 • 1. probni čas
2. faza: Deutsch Lehren Lernen (DLL)
 • Savladavanje modula 1-5 programa DLL na platformi za učenje Goethe-Instituta uz pratnju tutora
 • Test znanja
3. faza: boravak u Nemačkoj
 • Seminar iz lingvokulturologije u Nemačkoj
Ovo pravilo ne važi za kandidate koji su odrasli ili u prethodnih 5 godina živeli, radili ili studirali u nekoj od zemalja nemačkog govornog područja.
 
4. faza: specifična znanja
 • Sticanje licence za ispitivače Goethe-Instituta za nivoe A1-B1
 • Onlajn seminar iz oblasti digitalnih medija
 • Interkulturni pristup u lingvokulturologiji
 • Sticanje sertifikata Goethe-Zertifikat C1
 • 2. probni čas

Aktuelni konkurs

U cilju proširenja svoje ponude kurseva nemačkog jezika, Goethe-Institut u Beogradu diplomiranim studentima/kinjama zainteresovanim za kvalifikaciju za predavanje nemačkog kao stranog jezika nudi program stručnog usavršavanja Grünes Diplom. Postoji mogućnost da otpočnete sa obukom u terminu po dogovoru.

Moduli:

 • Uvod: Osnove nastave u Goethe-Institutu, besplatna hospitovanja i probni časovi; uvod u rad sa platformom za učenje Moodle;
 • Produbljivanje: nastava na daljinu koja se pretežno odvija onlajn (po potrebi, sa seminarima uživo)  Deutsch Lehren Lernen – DLL 1-6, 9 (oko 8-12 meseci) i hospitovanja;
 • Specifični sadržaji Goethe-Instituta: sticanje sertifikata za ispitivače/ice, obuka za tutoriranje, potvrda o znanju jezika na nivou C1
 • Stipendirani boravak u Nemačkoj (1-3 nedelje)
Napomena: U određenim pojedinačnim slučajevima, Goethe-Institut može da skrati ovaj program, u zavisnosti od verifikovanog prethodnog iskustva u nastavi, odgovarajućih diploma (studije nemačkog jezika kao stranog, studije stranog jezika / sertifikat ili istovetne kompetencije).

Trajanje:

Program traje oko 24 meseca. Učešće je moguće i uz rad. Već po završetku 1. faze i prvog probnog časa postoji mogućnost da kandidati/kinje budu angažovani/e kao nastavnici/ce u Goethe Institutu u Beogradu.

Uslovi konkursa:

 • visoka školska sprema (najmanje u zvanju bačelora)
 • znanje nemačkog jezika najmanje na nivou B2/C1 Zajedničkog evropskog okvira (GER)
 • zainteresovanost i spremnost da radite kao predavač/ica nemačkog jezika u Goethe-Institutu u Beogradu za sve starosne grupe i formate kurseva
 • fleksibilnost, odnosno spremnost držanja nastave vikendom ili uveče i rada sa decom, mladima i odraslima
 • dobro poznavanje digitalnih medija i mobilnih uređaja
 • srpsko državljanstvo ili važeća dozvola boravka

Prijavni i izborni postupak:

Goethe-Institut u toku dvogodišnjeg programa stručnog usavršavanja po kandidatu investira oko 5000 evra. Kandidati i kandidatkinje koji ispunjavaju sve uslove za učešće u programu mogu dobiti stipendiju. Na početku programa potpisuje se obavezujući sporazum o obuci.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom ciklusu obuke, popunite onlajn formular za prijavu u nastavku i priključite mu svoju tabelarnu biografiju i motivaciono pismo (300-500 reči).


Ako imate dodatnih pitanja, obratite nam se (na nemačkom) putem imejla: sophie.engel@goethe.de (naslov: Grünes Diplom)

Kontakt

Sophie Engel © Goethe-Institut/Biljana Pajić Sophie Engel
Rukovoditeljka Odeljenja za nemački jezik i zamenica direktora Instituta
Tel. +381 11 4427108
Faks +381 11 2636746
Sophie.Engel@goethe.de