K. Film. Razgovor. Hanekeova filmska adaptacija Kafkinog „Zamka”

Zamak © austrianfilms.com

Su, 11.05.2024

20:00

Dvorana Kulturnog centra Beograda

Prateći program uz film

O filmu govore: Tijana Savatić i Stevan Vuković

Tijana Savatić i Stevan Vuković © SKC Filmforum Dok je Žan-Lik Godar film smatrao za „istinu dvadeset četiri puta u sekundi”, za Hanekea to je „laž dvadeset četiri puta u sekundi u službi istine”. U svojoj adaptaciji Kafkinog „proznog fragmenta” u televizijski film, koji počinje na dekontesktualizovan način i završava se bez zaokruženja, Haneke je striktno sledio Kafku. On je izvršio remedijaciju Kafkinog teksta razvijajući princip fragmentarne naracije u okviru koje je opšta perspektiva zamenjenja opštom atmosferom.
 
Tijana Savatić, rođena 1994. godine u Pančevu, piše i izvodi poeziju. Održava i razvija niz programa „Izvođenje poezije na filmu” u SKC Beograd, u saradnji sa Stevanom Vukovićem. Objavljuje u novinama i časopisima (Politika, Danas i Nedeljnik), prikaze i kritičke tekstove iz oblasti vizuelne umetnosti u okviru programa „Vizuelna umetnost i mladi” u Kulturnom centru Beograda. Objavila je zbirke poezije San Severija (Udruženje književnika Pančeva, 2022), i Baštenski kreveti (Biblioteka Sombor, 2023).
 
Stevan Vuković, rođen 1968. godine u Beogradu, po vokaciji je kustos, istoričar i teoretičar umetnosti. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i pohađao doktorske studije na istom odeljenju, kao i postdiplomske studije teorije umetnosti na Akademiji Jan van Ajk u Mastrihtu i studije umetnosti u javnom prostoru na Bahaus Dessau. Radi kao urednik „Filmforuma” u Studentskom kulturnom centru Beograda, gde u saradnji sa Tijanom Savatić razvija serijal diskurzivnih programa „Izvođenje poezije na filmu”. Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije, lokalne sekcije Međunarodne federacije novinara (IFJ), te i likovnih kritičara (AICA).
 
Razgovor se održava u okviru Festivala K. u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu, Češkim centrom Beograd, Kulturnim centrom Beograda i mrežom EUNIC u Srbiji. Ulaz na sve programe je besplatan.
 

Nazad