K. Razgovor. Savremena književnost u dodiru sa Kafkom

K. Kafka, sada 2300x1000 © Dizajn: Jakov Jakovljević

Sr, 15.05.2024

18:00

Galerija Artget

Razgovor i diskusija

Učestvuje: Vladimir Gvozden

Moderira: Katarina Pantović

Kafka je ostvario veliki uticaj na generacije filozofa i teoretičara studija kulture, ali i pisaca čija dela danas prepoznajemo kao kafkijanska. Mnogi tekstovi savremene književnosti, bilo da govorimo o „daljoj” ili „bližoj” savremenosti (H. L. Borhes, I. Kalvino, S. Beket, Dž. Orvel, H. Murakami, K. Išiguro, P. Handke, E. Jelinek, H. Kang) otvoreno ulaze u intertekstualni dijalog sa Kafkinom prozom, ili pak sadrže određene aspekte njegovog univerzuma u estetskom, ali i egzistencijalnom smislu. Na koji način Kafkin opus nadilazi trenutak u kom je nastajao – u sociološkom, političkom, kulturološkom i umetničkom smislu – i u čemu su savremeni autori prepoznali njegovu aktuelnost?
 
Vladimi Gvozden © privat Vladimir Gvozden je profesor svetske i komarativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je gostujući profesor i istraživač na više univerziteta (Regenzburg, Zagreb, Beč, Inzbruk, Toronto), predavanja i seminare po pozivu držao na univerzitetima u Bambergu, Gisenu, Pragu, Brnu i UPF Barselona. Autor je više knjiga, uključujući studije Srpska putopisna kultura 1914–1940 (2011), Anatomija robe: ogled iz kritike političke ekonomije (sa A. Lošoncem, 2016), Kapitalizam i književnost (sa A. Lošoncem, 2020), Komparativna književnost i kultura: kritički uvod (2019); urednik je (sa N. Milenkovićem) programske knjige Novi Sad: evropska prestonica kulture (2021). Bio je saradnik različitih medija i kulturnih programa.
 
Katarina Pantović © privat Katarina Pantović (Beograd, 1994) književna je kritičarka, teoretičarka i pesnikinja. Zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u zvanju istraživač saradnik. Osnovne i master studije završila je na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je trenutno na završnim godinama doktorskih studija. Objavila je dve zbirke poezije, kao i naučnu monografiju Aktuelna čitanja Kafkinog dela (Službeni glasnik, 2023). Sarađuje sa izdavačkim kućama Treći Trg i Srebrno drvo kao izvršna urednica. Članica je nekoliko žirija za književne nagrade. Živi i radi u Beogradu.
 
Razgovor se održava u okviru Festivala K. u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu, Češkim centrom Beograd, Kulturnim centrom Beograda i mrežom EUNIC u Srbiji. Ulaz na sve programe je besplatan.
 

Nazad