Predavanje UTICAJ LUTERA I PROTESTANTIZMA NA JEZIČKE REFORME U NEMAČKOJ I SRBIJI

Jubilej reformacije 2017

Dr Rajner Pogarel: „Luter i nemački jezik“

Predavanje dr Rajnera Pogarela baviće se Luterovim zaslugama za razvoj nemačkog jezika. Svojim prevodom Biblije na nemački Luter je, naime, postavio osnove savremenog standardnog nemačkog jezika, a njegove kovancie poput imenica Geizhals (škrtica) i Trübsal (potištenost) odavno su se potpuno odmomaćile u nemačkom.
 

Dr Dragana Grbić: „Reforma srpskom pisma i jezika u 18. i 19. veku“

Dr Dragana Grbić istaći će u svom predavanju pre svega veze između reforme srpskog i nemačkog jezika. Ličnosti od presudnog značaja za reformu srpskog jezika i isma, Dositej Obradović i Vuk Stefanović Karadžić, boravili su na univerzitetima na nemačkom govornom području, u Haleu, Lajpcigu i Jeni, tako da su bili upoznati sa protestantskim izvorima i idejama o jezičkoj reformi.

 

Lingvista Rajner Karl Pogarel rođen je 1951. u Mešedeu. Rukovodilac je Instituta za korporativnu lingvistiku u Paderbornu.
Istoričar književnosti Dragana Grbić, rođena 1977. u Bečeju, radi kao naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.

Program se realizuje u saradnji sa predstavništvom DAAD-a u Beogradu i sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu. 

Nazad