Radionica participativnog dizajna Škograd: Urbano čvorište 2

Škograd: Urban Hub 2 © Škograd

01–02. 03. 2019.

Osnovna škola „Vlada Obradović Kameni“

Next Generation

Naši domaći partneri Škograd i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA, sa predstavnicima Centra za umetnost i urbanistiku, platformi OtvoreniBerlin i Skriveni institut iz Berlina održaće radionicu završne faze participativnog dizajna Urbanog čvorišta 2. Radionica će se održati u dvorištu OŠ “Vlada Obradović Kameni” sa osobljem ove škole, 1-2. marta 2019. godine. Ova radionica ima za cilj da se multifunkcionalni krug i elementi scene Urbanog čvorišta 2 testiraju na terenu, da se sagleda njihova povezanost, te isplaniraju neke aktivnosti koje ovaj prostor može ugostiti u budućnosti.
 
Nakon ove radionice sledi intenzivan period transformacije školskog dvorišta koja će početi od prilaza školi, pa teći preko građenja multifunkcionalnog kruga - otvorene učionice odnosno novog prostora zajedništa u naselju Ledine. Tokom marta, aprila i maja intenziviraće se radovi na ovoj intervenciji uz međusobnu podršku i učešće komšija, profesionalaca ali i školske dece jer gradimo prostor koji će graditi nas.  

Nazad