Radionica Lie & Theft as Practice

Lie and Theft as Practice © Zorica Milisavljević

17.02-01.03.2020.

Beograd

Faza V: 17. februar – 1. mart 2020. godine

Pre susreta u februaru u Beogradu, umetnički saradnici na projektu Laž & krađa kao praksa, radiće na dva praktična zadatka u trajanju od pet sedmica. Svrha ovih zadataka su implementacije u urbanom pejzažu. Njihov cilj je angažovanje grupe u predstojećim formatima specifičnim za ovu lokaciju, koji će se dalje razvijati tokom različitih faza ove godine.

Ishodi dokumentovanih materijala biće predstavljeni ostatku grupe tokom prve nedelje radionice u februaru.
 
Akcijama specifičnim za lokacije u javnom prostoru želimo da isprobamo i eksperimentišemo sa različitim mogućnostima zasnovanim na praksama, u kojima će one koje su već bile primenjene tokom prošle godine u studijskom prostoru i tokom kojih je stvoreno kolektivno telo između članova grupe, biti dalje primenjene na ulicama Beograda. Na taj način, koristeći različite umetničke medije kao političke strategije u kojima tela igraju glavna oruđa otpora, želimo da posmatramo, dovedemo u pitanje i konačno sprovodimo paralelne linije akcija. Vidljive, ili možda čak nevidljive na prvi pogled,
 
Verujemo u potrebe rekonfiguracija u duboko ukorenjenim i instumentalizovanim „činjenicama“.

Ostajući u okviru performativnih praksi postavljamo pitanja: Kako umetnost može biti politički angažovanija u ovim vremenima krajnje nesigurnih političkih i ekonomskih previranja? Kakva je uloga pojedinca tokom ovih promena u odnosu na druge? Kako možemo podržati jedni druge na smislenije načine kako bismo stvorili argumente koji bi, možda, mogli da dopru i do drugih?
Želimo da povećamo svest o tome da sisteme treba iznova i iznova preispitivati kako bi se stvorio diskurs. Bez diskursa ili alternativnih načina postojanja i funkcionisanja, naši vlastiti ciljevi se gube.

Za nas, diskurs kao kritika mora se primeniti u praksi i uvek u odnosu na druga tela u javnom prostoru.
 
Pojmove laž i krađa ne želimo da povezujemo isključivo sa negativnim konotacijama. Ako se ovi izrazi koriste na maštovitije ili originalnije načine, oni mogu dovesti stvaranja pozitivnijih ishoda.

Nadalje, ako su postavljeni na već postojećim konstrukcijama, mogli bi pružiti alternativne načine na osnovu kojih bi  neuspeh, empatija ili pak različite vrste ranjivosti, mogli pružiti nove alate odupiranja ukupnim moćima potrošnje koje potiču iz političkih i ekonomskih mašinerija.

Laž i krađa kao praksa - ka stranici projekta
 
Koncept: Darko Dragičević, Zorica Milisavljević
Umetnički direktor: Darko Dragičević
Menadžer projekta: Zorica Milisavljević
Direktor projekta: Frank Bauman
Umetnički saradnici (i učesnici u radionicama): Stevan Beljić, Miloš Janjić, Katarina Kostandinović, Lana Pavkov, Dušan Savić i Ana Vuković
Laž & krađa kao praksa je projekat Goethe-Instituta u Srbiji u okviru platforme Next Generation.
 

Nazad