Om projektet

Godt naboskab er guld værd

Traditionen for gensidig udveksling landene imellem har gennem århundreder været stærk: Idéer, udviklinger og strømninger har præget kulturlivet og samfundets udvikling i begge lande. Venskabsåret er derfor en vigtig anledning til at genopdage vores to landes og befolkningers vej, også henover historiske udfordringer, til nutidens gode naboskab og til at se fremad og styrke den positive udvikling yderligere.
 
Mange af de centrale kerneværdier og den fælles historie, som i dag udgør fundamentet for de gode dansk-tyske relationer, bunder ikke mindst i den kulturelle udveksling, der har udspillet sig i grænseregionen. Venskabsåret rummer således også en markering af 100-året for folkeafstemningen i det dansk-tyske grænseland og den vedvarende demokratiske løsning af grænsespørgsmålet. Dermed skal venskabsåret både skabe opmærksomhed om grænseregionen som et historisk flot eksempel på et godt naboskab og invitere til en målrettet videreudvikling og udvidelse af samarbejdet bredt set i vores to landes øvrige regioner.

Dansk-tysk kulturelt venskabsår 2020 Det vil ske gennem en intensivering af kulturudvekslingen mellem vores to lande og en opprioritering af kunsten og kulturen, som kan gøre os klogere på de tankesæt, værdier og fælleseuropæiske ideer, der i dag forener os og markerer vores forskelligheder. Samtidig skal venskabsåret fungere som et konkret grundlag for det fremadrettede samarbejde mellem vores lande.
 
Gennem udstillinger, koncerter, teater, debatter, kunstneriske projekter og platforme samt kulturudveksling og -turisme er venskabsåret på den ene side et erindringsår til belysning af Danmarks og Tysklands dybe historiske og fælleseuropæiske rødder, der kan minde os om fundamentet for nutidens gode relationer.
 
På den anden side og frem for alt skal venskabsåret i 2020 intensivere og udvide det gode samarbejde mellem vores to lande og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede. Ikke mindste inden for det europæiske fællesskab, som i disse år udfordres af en hastig international udvikling, hvor såvel multi- og bilaterale relationer sættes på prøve.

Tilbage til oversigten

Presse

Vi står til rådighed, hvis du har spørgsmål eller gerne vil deltage som presserepræsentant ved et af vores arrangementer.

Claudia Marchegiani
Kulturprogram Danmark & Island
Tel.: +45 3336 6451
claudia.marchegiani@goethe.de

Links

AA_DD_GI_SK_UM