Konkursid ja stipendiumid

Siit leiate teavet Saksamaa stipendiumide ja toetusprogrammide kohta, mille sihtrühma kuuluvad ka huvilised Eestist. Pakume ülevaadet järgmistest võimalustest:

  • stipendiumid kooli- ja üliõpilastele;
  • toetused muusika-, kirjandus- ja teatrihuvilistele;
  • noorsoovahetused.
Kuna lähem teave on peamiselt saksa keeles, siis on allolevas loetelus stipendiume pakkuvate organisatsioonide ja võistluste nimed toodud nii, nagu neid kasutatakse Saksamaal.

Täienduskoolitus Saksamaal

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) fördert u.a.:
  • praktika üliõpilastele
  • stipendiumid külalisõppejõududele
Konrad Adenaueri Fond:
  • toetused eriti andekatele üliõpilastele Eestist
Deutsche Bundesstiftung Umwelt:
  • stipendium Saksamaal teadustöö tegemiseks noortele keskkonnateadlastele Eestist
Immanuel-Kant-Stipendium (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien):
  • toetus doktoriõpinguteks, mis tegelevad sakslaste ajaloo ja kultuuriga Ida-Euroopas
YFU (Saksamaa YFU komitee) toetab:

Õpilasvahetus Eestisse (14 – 18 – aastastele)

„Go East“-stipendiumid on ekstra Kesk- ja Ida-Euroopasse minekuks

YFU (Saksamaa YFU komitee)

Siit leiate veel erinevaid stipendiume, mida YFU välja annab.
 

Kreuzberger lastefond (Kreuzberger Kinderstiftung) toetab:

Õpilasvahetus Eestisse (15 – 18 – aastastele)

Õpilastele uutest liidumaadest ja Berliinist

Kreuzberger Kinderstiftung


Walbusch-noortefonf (Walbusch-Jugendstiftung) toetab:

Õpilasvahetus Eestisse (15 – 18 – aastastele))
Õpilastele Põhja-Rein-Vestfaali liidumaalt

Walbusch-Jugendstiftung