Õppimisvõimalused Saksamaal

Goethe-Institut Studienberatung Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Saksamaal õppimiseks on mitmeid häid põhjuseid:

  • Esimene ülikool Saksamaal asutati 1386. aastal Heidelbergis. Tänapäeval pakub rohkem kui 350 Saksa kõrgkooli esmaklassilist haridust.
  • Umbes 100 miljoni saksa keelt emakeelena kõneleva inimesega on saksa keel enimkõneldav keel Euroopas. Saksa majanduse tugevus ja selle aina kasvav haare kogu maailmas muudavad saksa keele keeleks, mille osatähtsus maailmaturul pidevalt kasvab.
  • Üliõpilastel on võimalus oma elamiskulusid vähendada tänu rohketele toetustele.
  • Lisaks kõrgkoolides pakutavale suurele hulgale erinevatele vabaajategevustele, on mitmeid võimalusi vaba aja veetmiseks ka väljaspool ülikooli.

rahvusvahelised õppekavad

Mitmed kõrgkoolid Saksamaal pakuvad õppekavasid, mis lõpevad rahvusvahelise tunnustamisega. Õppimisvõimalused katavad praktiliselt kõiki tasemeid: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet. Kõik kursused vastavad kõrgele akadeemilisele standardile, on hästi korraldatud ja toimuvad inglise keeles, millega kaasnevad saksa keele kursused.

Saksa akadeemiline vahetusteenistus (DAAD)

Saksa Akadeemiline Välisvahetusteenistus (DAAD) teavitab Teid õppmis-ja uurimisvõimalustest Saksamaal ja annab välja stipendiume kõrgkooliõpinguteks ja uurimistegevuseks. Mitmetes Tallinna ja Tartu ülikoolides on DAAD esindatud
www.daad.lv

Riias asuv DAAD teabekeskus on ka Eesti eest vastutav ja tema kodulehel ja facebooki lehel on aktuaalne informatsioon õppimis- ja uurimisvõimaluste ning stipendiumiprogrammi kohta  Saksamaal. 
www.daad.ee
Facebook/DAAD Riga

Kodulehel on samuit ülevaade DAAD teabepäevadest Eestis ja broshüürid allalaadimiseks.
www.daad.ee