Saksa keel Vilistlastele
Oma maailmapildi täiendamine - saksa keel gümnaasiumis

Katre Merilaid
Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

Katre Merilaid (23), noor saksa keele õpetaja Tallinnas

Saksa keel on leek mu südames, mille süütas gümnaasiumis imeliselt loov ja aktiivne saksa keele õpetaja. Leek, mis enam ei kustu, vaid nõuab toitu (enese arendamist) ning kasvab väljapoole, juhtides mind oma kirge ka teistele edasi andma. 
Saksa keelest sai üsna ruttu see, mille kohta sain öelda, et TAHAN seda osata ning temaga ka oma tuleviku siduda. Juba üsna algajatena (alustasime 10. klassis saksa keele õpinguid koolis c-keelena) kaasas saksa keele õpetaja meid erinevatele saksa keelt Eestis propageerivatele üritustele. Minu jaoks oli see hea võimalus olla õpilasena aktiivne ning saada kogemusi, millest mõni teine ehk osa ei saa - Saksa saatkonnas saksakeelsete mängude õpetamine, noorematele õpilastele saksakeelse laulu-mängutunni korraldamine ning interaktiivse saksa keele veebitöövihiku testimine oleksid vaid paar näidet. Nende üritustega tegelemine muutis mind avatumaks ja hakkajamaks ning andis tohutu motivatsiooni oma keeletasemega ise vaeva näha.
 
Saksa keel on andnud mulle loomingulise ja aktiivse tutvusringkonna paljude saksa keele õpetajate ning keelearmastajate näol, rääkimata kogemustest vahetusüliõpilasena Saksamaal ning paljudest eripalgelistest töö- ja kogemuste omandamise pakkumistest. Kuna olen küllaltki aktiivne inimene, naudin võimalusi nii saksa keele suvelaagris kasvataja olla, ajakirjanikele tõlkimisel abiks olla kui ka erinevatest konverentsidest osa võtta ja Eestitki esindada.
 
Olen alati tahtnud õpetajaks saada, osata olla nii vastutusrikkas ametis, mis ei lase kunagi loorberitele puhkama jääda, vaid sunnib üha uusi mõtteid genereerima ning ennast täiendama. Ootamatult sain ahvatleva pakkumise õpetajana tööle asuda paralleelselt magistriõpingutega. On suurepärane kogemus õppida koos oma õpilastega ning oma õpilastelt, nii saksa keelt kui õpetamist. Ma tahan edasi anda armastust selle keele ning keeleõpingutega kaasasaadava kultuuripildi vastu. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Kui inglise keelt peab oskama, siis saksa keele oskus pakub veel midagi enamat - sisevaate ühte väärtuslikku maailmapilti ning seega täienduse enda omale. Saksa keelt osates kuulud nii Eestis kui mujalgi teatud siseringi. Seda on keeruline sõnadesse panna, ent loodan õpetajana selle tohutult positiivse tunde ka oma õpilastele edasi anda ning ärgitada neid aktiivsemalt keelt kasutama ning sellele väljundit otsima - olen veendunud, et see tasub end ära.