Ettekanne Kui mõjutatav on avalik arvamus?

Vortrag © Baltisch-Deutsches Hochschulkontor

N, 27.04.2017

Tallinna Ülikool

Narva mnt 29
ruum A-222, Euroopa saal, Astra hoone

Sotsiaalmeedia rollist internetis leviva valeinformatsiooni ja vihakõne ajastul

“Sotsiaalmeedia on Euroopa kodanikele järjest tähtsam uudisteallikas, eriti just nooremate veebikasutajate hulgas. Värskeimad debatid teemadel libauudised ning vihakõne on tõstnud esile sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter rolli digitaalses infosüsteemis, mistõttu on esile kerkinud nõuded sotsiaalmeedia platvormide tugevamaks reguleerimiseks. Kui avalikus diskursuses on valeinformatsiooni ohust demokraatiale põhjalikult arutletud, on vaid empiirilisi leide esialgu vaid piiratult esitletud. Minu ettekanne keskendub küsimusele, milline roll sotsiaal- ning tavameedia arvamuse kujundamisel mängivad ning kuidas erinevaid ohutüüpe hinnata saab.”

Informatsioon instituudi kohta, kus tegutseb Dr. Cornelius Puschmann:
Läbi meedia kanaldatud avalik kommunikatsioon – see on Hans Brelowi meediauuringute instituudi uurimisala. Instituut loodi aastal 1950 ning rahastatakse Hamburgi linna senati poolt. Instituut on Hamburgi Ülikooli osa, kuid tegutseb iseseisvalt.

Korraldajad:
Tallinna Goethe Institut, Tallinna Ülikool, DAAD Riia informatsioonikeskus ja Balti-Saksa kõrgkoolide büroo

 

Tagasi