Õpikoda "Fotode, kunstiteoste ja muusika kasutamine aineüleses saksa keele tunnis"

Startup pixabay.com

R, 13.10.2017

Tallinna Goethe Instituut

Toom-Kuninga 11
15048 Tallinn

Referent: Dr. Rainer E. Wicke

Õpikuga töötamist saab aineüleses saksa keele tunnis hästi kombineerida fotode, muusikapalade ja kunstiteoste kasutamisega, sest ükski õpik pole nii täiuslik, et iga lehekülje igat harjutust tingimata käsitlema peaks. Seetõttu näitlikustatakse õpikojas, kui tähtsad on atraktiivsed õpilastele sobivad lisamaterjalid. Fotod, muusikapalad ja kunstiteosed, olles huvitavad ja õpilasi kõnetavad, vallandavad individuaalseid interpretatsioone, mida on võimalik keeleliselt väljendada. See kehtib nii lasteraamatute kohta algõppes, kui ka muusikapalade, illustratsioonide ja maalide kohta, mida vastavalt rakendatakse.

Õpikojas ei keskenduta teoreetiliste teadmiste vahendamisele, vaid võimaldatakse osalistel väljavalitud õpisituatsioonides ise katsetada ja tegevusele suunatult vastavate materjalidega töötada, et uusi teadmisi, oskusi ja materjale seejärel kohe oma õppetöös rakendada.

Registreerumistähtaeg: 11.10.2017. Registreerumine on lõppenud
 
Dr Rainer E. Wicke töötas enam kui 20 aastat Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuses (ZfA), tegeledes saksa keelega võõrkeelena, ettevalmistuse ja täiendõppega. Oma põhjalikke õpetajate täiendõppe alaseid kogemusi rakendab ta nüüd vabakutselise DaF/DaZ-koolitajana, keskendudes ülesannete- ja projektikesksele õppimisele, kirjandusele DaF-tunnis ning aineülesele DaF-õppele.

Lisaks eelnevale on ta autor Hueberi kirjastuses, kus on Goethe Instituudi ajakirja Fremdsprache Deutsch kaasväljaandja ja vastutab liidu Saksa Õpetajad Välismaal (VDLiA) kolumni „Aus der Praxis für die Praxis“ eest.
 

 

Tagasi