Turun Kirjamessut 30.9.-2.10.2016 - Teemamaa Saksa

Turun Kirjamessut 2016 Kuva: Turun Kirjamessut 2016

Johtoteema: Maahan-/maastamuutto

Kulttuurisesti monimuotoisessa, maahanmuuttajien värittämässä yhteiskunnassa ovat tulijoiden kotouttami­nen ja yhteiskunnallinen osallistaminen keskeisiä haasteita. Liikkuvuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua, yksilöllistä maahanmuuttoon valmistamista sekä maahanmuutto- ja kotouttamisprosessia ja sen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevät aiheet ovat tärkeitä myös Goethe-Institutin toiminnassa. Niinpä Goethe-Institut Finnland otti maahanmuuton teemakseen jo ennen vuoden 2015 suurta maahanmuuttoaaltoa ja jatkaa nyt aiheen käsittelyä myös kirjamessuilla, sillä nimenomaan saksankielisen kirjallisuuden kenttä olisi hyvin erilainen ilman maahanmuuttoa.

Turun Kirjamessuilla esittelemme Saksassa viime syksynä varmaan eniten keskustelua herättäneet kirjan, Jenny Erpenbeckin „Gehen, ging, gegangen“, joka käsitteli kaikkea hallitsevaa maahanmuuttotematiikkaa hyvin keskittyneesti, analyyttisesti ja kerronnallisesti. Valotamme maahanmuuttotematiikkaa mahdollisim­man monelta kannalta: ei pelkästään saksalaisesta vaan myös maahanmuuttajien omasta näkökulmasta kuten Wladimir Kaminer kirjoissaan. Esiin tulevat myös Euroopan nykyhistoria ja kysymys juutalaisesta identi­teetistä nyky-Saksassa. Fokuksessa ovat maahanmuuton aikaansaamat muutokset, haasteet ja mahdollisuu-det maahanmuuttajia vastaanottavien maiden omaan kirjallisuuteen. Näillä aiheilla haluamme luoda sillan Suomessa käytävään keskusteluun. 

Takaisin