Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)
Ημερομηνίες και τιμές

Deutschkurs Online Prüfungsvorbereitung

Στα τμήματα αυτά σας προετοιμάζουμε στοχευμένα για τα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα του Goethe-Institut.

Ημερομηνίες και τιμές
Illustration: Dynamische junge Leute laufen auf ein gemeinsames Ziel zu.
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα
 • Ιδανική προετοιμασία
 • Ατομικό feedback

Στα τμήματα αυτά θα προετοιμαστείτε στοχευμένα για τα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα του Goethe-Institut και θα εξοικειωθείτε με συγκεκριμένες τεχνικές εξετάσεων.

Περιεχόμενο μαθημάτων:
 1. Αρχικώς θα γνωρίσετε τη μορφή της εξέτασης.
 2. Κατόπιν θα εξασκηθείτε στις επιμέρους εξεταστικές ενότητες: Κατανόηση γραπτού κειμένου, κατανόηση ακουστικού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και προφορικό λόγο.
 3. Θα διδαχτείτε επίσης στρατηγικές για την βέλτιστη διαχείριση των εξεταστικών ασκήσεων.
 4. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης προσομοίωση εξετάσεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Προετοιμασία εξετάσεων B1

 • 4 εβδομάδες
 • 16 διδακτικές ώρες
 • Στοχευμένη προετοιμασία

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου +30 210 3661038 Επικοινωνία μέσω email mathimata-athen@goethe.de