Οδηγίες της Νυρεμβέργης
Γονείς

Ακόμη κι αν μερικές φορές οι γονείς ή και οι διδάσκοντες φοβούνται ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία ξεπερνά τις δυνατότητές των παιδιών, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία αποτελούν μια ευκαιρία για τα παιδιά τους. Ως επί το πλείστον είναι καλά ενημερωμένοι και γνωρίζουν ότι η έναρξη σε μικρή ηλικία έχει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα για το παιδί και θα μάθει μια ή περισσότερες επιπλέον γλώσσες γρηγορότερα και με λιγότερο κόπο.

Οι γονείς αποτελούν έναν αναντικατάστατο συνεργάτη για εκπαιδευτικούς και διδάσκοντες, στην προσπάθεια που καταβάλλουν να διαμορφώσουν με επιτυχία τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία. Μπορούν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών τους και να δημιουργήσουν σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή του πορεία. Αν επιδεικνύουν προς τα έξω και κυρίως στο παιδί τους, μια θετική στάση προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών και ενθαρρύνουν το παιδί τους στην προσπάθειά του, τότε αυτό θα αποκτήσει κίνητρα και θα μαθαίνει ευχάριστα.

Ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, έπαινος και ενθάρρυνση, ακόμη και εκτός σχολείου, είναι σημαντικοί παράγοντες, ώστε να αναπτύξει το παιδί ενδιαφέρον για μια ξένη γλώσσα. Για το λόγο αυτό νηπιαγωγεία και σχολικά ιδρύματα πρέπει να εμπλέκουν τους γονείς στον προγραμματισμό και να επιζητούν την υποστήριξή τους. Όσο πιο στενά συνεργάζονται το νηπιαγωγείο, το σχολείο και οι γονείς, τόσο μεγαλύτερα οφέλη έχει το παιδί. 
   

Οδηγίες:

Οι γονείς οφείλουν:

  • να ενημερώνονται για τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία, όπως επίσης και για τις ψυχολογικές διεργασίες της μάθησης. Οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού τους. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη γνωστική διαδικασία, να την παρακολουθήσουν και να την υποστηρίξουν.
  • να εκφράζουν καθαρά το ενδιαφέρον τους για την ξένη γλώσσα που μαθαίνει το παιδί τους,  θέτοντας ερωτήσεις, ενθαρρύνοντάς το, επαινώντας το για τις επιτυχίες του και συζητώντας μαζί του. Θα πρέπει να ζητούν από το παιδί τους να τους πει ή να τους δείξει τι έμαθε από καθαρό ενδιαφέρον και σε καμία περίπτωση να μη δίνουν την εντύπωση ότι το ελέγχουν.
  • να μην προσπαθούν να επηρεάσουν τη γνωστική διαδικασία των παιδιών τους διορθώνοντας τα λάθη του. Οι εκπαιδευτικοί και οι διδάσκοντες οφείλουν να διορθώνουν τα λάθη και να το κάνουν αυτό στοχευμένα και με διακριτικό τρόπο, ώστε να μην δημιουργούν ανασφάλεια στο παιδί και ανακόπτουν έτσι τη ροή του λόγου του.
  • να ανταποκρίνονται όσο μπορούν σε προσκλήσεις για συνεργασία  (ενημέρωση γονέων, ενημερωτικές εκδηλώσεις, σχολικές γιορτές κλπ) και μάλιστα να επιδιώκουν οι ίδιοι τη συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η κάθε πλευρά βέβαια οφείλει να σέβεται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της άλλης.

Περισσότερες πληροφορίες...