Διδακτικό Υλικό για τα ΕΠΑ.Λ, Ειδικότητα: «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Unterrichtsmaterial Berufsschulen @ Colourbox

Το παρόν εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας του Goethe-Institut και του ΙΕΠ (2017) και προτείνεται για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης στο Επαγγελματικό Λύκειο  (ΕΠΑ.Λ) με στόχο μια πρώτη γνωριμία των μαθητών και των μαθητριών με τη γερμανική γλώσσα μέσα από θέματα του ειδικότερου ενδιαφέροντός τους, καθώς και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Το υλικό αποτελείται από τις ακόλουθες 3 ενότητες:
 

  • 1η ενότητα : Ξενοδοχείο και  Υποδοχή
  • 2η ενότητα: Στο Εστιατόριο / Στο Café
 
  • 3η ενότητα: Παροχή Υπηρεσιών στον Τομέα του Τουρισμού
 
Για την καλύτερη και πιο στοχευμένη αξιοποίηση των ενοτήτων υπάρχουν στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον δίδονται σύντομες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των Γερμανών, ενώ αποτυπώνονται σε χωριστούς πίνακες οι αντίστοιχες απαραίτητες εκφράσεις.
Οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας καλούνται να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους προσαρμόζοντας και συμπληρώνοντας το προτεινόμενο υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών έτσι να μπορούν να συμμετέχουν δημιουργικά στη διδακτική διαδικασία αλλά και να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν μέσα από την εξάσκηση τη λειτουργική χρήση της γερμανικής γλώσσας, αξιοποιώντας  στη συνέχεια τις γνώσεις τους στο μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον.
 
Το διδακτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.