Iskolai képzés

Gyökerek és szárnyak © Magyarországi Németek Országos Önkormányzata © Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Gyökerek és szárnyak: A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja

A magyarországi német nemzetiség iskolai képzése a számadatokat tekintve viszonylag jól kiépítettnek számít. Bár a számok a kifutó és az újonnan induló nemzetiségi képzési programok miatt változhatnak, jelenleg 290 általános iskola és 19 érettségit adó középiskola működik. Az általános iskolák közül 28 kéttannyelvű. A németül tanított tárgyak közül a leggyakoribb a rajz, a testnevelés és az ének-zene. További 12 általános iskolában a németet emelt óraszámban oktatják. Döntő többségük az úgy nevezett „nyelvoktató típusba“ tartozik, ahol a nemzetiségi program csupán a német és a néprajz órákra korlátozódik. A 19 érettségit adó iskolából 11 kéttannyelvű. Ezekben a német nyelven oktatott tárgyak között a történelem, a földrajz és a matematika a leggyakoribb. 8 további iskolában emelt óraszámban tanítják a németet.
 
A bajai székhelyű Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja elismert külföldi német iskola, ahol német érettségit lehet tenni.
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alá jelenleg három nagy oktatási intézmény tartozik, amelyek különféle képzési lehetőségeket nyújtanak. Ezek a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja és a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont.

A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és középtávú fejlesztési terve

iskolai anyagok