Iskolai képzés

Gyökerek és szárnyak © Magyarországi Németek Országos Önkormányzata © Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Gyökerek és szárnyak: A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja

A magyarországi német nemzetiség iskolai képzése a számadatokat tekintve viszonylag jól kiépítettnek számít. Bár a számok a kifutó és az újonnan induló nemzetiségi képzési programok miatt változhatnak, jelenleg 290 általános iskola és 19 érettségit adó középiskola működik. Az általános iskolák közül 28 kéttannyelvű. A németül tanított tárgyak közül a leggyakoribb a rajz, a testnevelés és az ének-zene. További 12 általános iskolában a németet emelt óraszámban oktatják. Döntő többségük az úgy nevezett „nyelvoktató típusba“ tartozik, ahol a nemzetiségi program csupán a német és a néprajz órákra korlátozódik. A 19 érettségit adó iskolából 11 kéttannyelvű. Ezekben a német nyelven oktatott tárgyak között a történelem, a földrajz és a matematika a leggyakoribb. 8 további iskolában emelt óraszámban tanítják a németet.
 
A bajai székhelyű Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja elismert külföldi német iskola, ahol német érettségit lehet tenni.
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alá jelenleg három nagy oktatási intézmény tartozik, amelyek különféle képzési lehetőségeket nyújtanak. Ezek a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja és a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont.

A magyarországi német oktatási rendszer irányelvei és középtávú fejlesztési terve

iskolai anyagok

A magyarországi német iskolák németoktatásának (nyelvoktató iskolatípus) kompetenciamodellje
A magyarországi német kéttannyelvű iskolák németoktatásának kompetenciamodellje
Csatlakozási pont – Nyelvi kompetenciák az általános iskola végére 

Az anyag a németoktatás szakismereti tartalmainak megértésére vonatkozó nyelvi kompetenciákat írja le a nyolcadik osztály végére. Célja, hogy olyan útmutatással szolgáljon a tanárok számára, amellyel megkönnyíthetik a nyelvi átmenetet az általános iskola felső tagozatából a német nyelvű szaktárgyoktatást nyújtó gimnáziumba.


Sikeres oktatási és nevelési utak – ajánlások az átmenetek szervezéséhez  
A kötet célkitűzése a különböző szintű oktatási intézményeket együttműködésre ösztönözni annak érdekében, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak megkönnyítsék a továbblépést az adott képzési szintről a soron következőre. Két részből áll: 

Az első rész az óvoda és az általános iskola közötti átmenetben segít. 

A második rész az alsó és a felső tagozat közötti átmenettel, illetve az általános iskolából a középiskolába való átmenettel foglalkozik. 
Létezik manapság egy magyarországi német irodalom?
Szabó Dezső előadása a Goethe Intézetben

A magyarországi német írók publikációinak listáját a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége honlapján olvashatjuk. Valamennyi listán szereplő kiadvány megtalálható a Magyarországi Németek Házának könyvtárában.
Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége
Das Goethe-Institut stellte der Bibliothek 35 Titel, die in den Richtlinien und Rahmenlehrplänen empfohlen werden, im Klassensatz zur Verfügung.
A teljes címlista

Weitere Informationen zur Bibliothek, zum aktuellen Bestand und den Nutzungsbedingungen erhalten Sie beim UDPI. Die Ausleihe ist kostenlos.
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet