Főiskola és egyetem

Számos intézmény kínál alap- ill. továbbképzési lehetőségeket a nemzetiségi német oktatás területén, így megfelelő számú pedagógus alkalmazható mind az óvodai mint az iskolai képzésben. Ugyanakkor nem kielégítő azon tanárok képzése, akik kéttannyelvű iskolákban oktathatnak németül szaktantárgyakat, holott épp ezen a területen jelentős a szakemberhiány.
A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen működik az a kutatóközpont, mely a német nemzetiséget érintő kérdésekkel foglalkozik.

Tanárképzés 

Az alábbi intézmények speciális képzéseket kínálnak a nemzetiségi német pedagógusoktatás területén. Bővebb információkért kérjük, keresse fel közvetlenül az intézmények honlapját!
 
   INTÉZMÉNYEK & KÉPZÉSI SZAKOK
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(Budapest)

Germanisztika alapszak (BA) – német nemzetiségi szakirány
Német nemzetiségi nyelv és irodalom diszciplináris mesterszak
Nemzetiséginémet-tanár mesterszak

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar

(Budapest)

Nemzetiségi óvodapedagógus (német)
Nemzetiségi tanító (német)

 

Eötvös József Főiskola 

(Baja)

Nemzetiségi óvodapedagógus (német)
Nemzetiségi tanító (német)

 

Szegedi Tudományegyetem

(Szeged)

Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – osztatlan tanári szak
Germanisztika (BA) – német nemzetiségi szakirány

 

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

(Szeged)

Tanító (BA) – nemzetiségi tanító szakirányai (német)
Tanári mesterszak - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

(Vác)

Óvodapedagógus (BA) – német nemzetiségi szakirány
Tanító (BA) – német nemzetiségi szakirány
 

Soproni Egyetem – Benedek Elek Pedagógiai Kar

(Sopron)

Óvodapedagógus (BA) – német nemzetiségi szakirány
 

Pécsi Tudományegyetem 

(Pécs)

Germanisztika (BA) – német nemzetiségi szakirány
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – osztatlan tanári szak
Német nemzetiségi nyelv és irodalom (MA)
Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (MA)
 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

(Szekszárd)

Óvodapedagógus (BA) – német nemzetiségi szakirány
Tanító (BA) – német nemzetiségi szakirány
 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

(Esztergom)

Óvodapedagógus (BA) – német nemzetiségi szakirány
Tanító (BA) – német nemzetiségi szakirány
 

kutatás

Magyarországi Németek Kutatási Központja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germaniszikai Intézetében a magyarországi németek nyelvével, történelmével, irodalmával és néprajzával összefüggő kutatási projektekkel foglalkozik. A kutatási eredményeket többek között az intézet saját kiadású sorozatában is közzéteszik. Rendszeresen szerveznek pedagógiai-didaktikai témájú továbbképzéseket és kurzusokat a magyarországi nemzetiségi intézményekben oktató némettanárok számára. A folyamatosan frissülő német- és nemzetiséginémet-tanári szakirodalom pedig nem csak hallgatók számára lehet érdekes.