רמות A1–C2
קורסים לגרמנית ובחינות בגרמנית

  שימוש בשפה בסיסית                              
  A1
מסוגל להבין ולהשתמש בביטויים יומיומיים מוכרים וצירופי מילים בסיסיים ביותר הנועדים לסיפוק צרכים מוחשיים. מסוגל להציג את עצמו ואחרים, מסוגל לשאול שאלות ולענות על שאלות על פרטים אישיים דוגמת מקום מגורים, מכרים ועצמים שבבעלות המשתמש. מסוגל לתקשר באופן פשוט בתנאי שהצד השני מדבר לאט וברור ומוכן לסייע.
 
  A2
מסוגל להבין משפטים וביטויים נפוצים הקשורים לתחומים של רלוונטיות מיידית (הכוונה למידע אישי ומשפחתי בסיסי ביותר, קניות, גיאוגרפיה מקומית, תעסוקה). מסוגל לתקשר במשימות פשוטות ושגרתיות המצריכות חילופי מידע פשוט וישיר בנושאים מוכרים ושגרתיים. מסוגל לתאר במונחים פשוטים היבטים לגבי הרקע האישי, הסביבה המידית, ונושאים בתחום של צורך מידי.
 
   שימוש עצמאי בשפה                                        
  B1
מסוגל להבין את הנקודות המרכזיות של קלט על נושאים מוכרים שאיתם נפגשים תדיר בעבודה, בלימודים, בשעות הפנאי וכו'. מסוגל להתמודד עם רוב המצבים העלולים להיווצר תוך נסיעה באזור שבו השפה מדוברת. מסוגל ליצור טקסטים פשוטים ורלוונטיים בנושאים מוכרים או בעלי עניין אישי. מסוגל לתאר חוויות ואירועים, חלומות, תקוות ושאיפות ולתת בקיצור הסברים וסיבות לדעות ולתכניות.
 
  B2
מסוגל להבין רעיונות מרכזיים של טקסטים מורכבים בנושאים מוחשיים ומופשטים, בכללם דיונים טכניים בתחום ההתמחות של המשתמש. מסוגל לתקשר ברמת שטף וספונטניות, המאפשרת אינטראקציה תדירה עם דוברים ילידים בלי שאחד הצדדים יתאמץ. מסוגל להפיק טקסט ברור ומפורט בטווח רחב של נושאים ולהסביר נקודת מבט בנושא מסוים תוך הצגת היתרונות והחסרונות של אפשרויות שונות.
 
  שימוש בשפה בדרגת מומחיות
  C1
מסוגל להבין טווח נרחב של טקסטים תובעניים וארוכים ולזהות משמעות משתמעת. מסוגל להתבטא באופן שוטף וספונטני בלי חיפוש בולט מדי של מונחים. מסוגל להשתמש בשפה בגמישות וביעילות לצרכים חברתיים, אקדמיים ומקצועיים. מסוגל להפיק טקסטים בהירים, מובנים היטב ומפורטים בנושאים מורכבים, תוך הוכחת שימוש הולם בדפוסי ארגון, מחברים ואמצעי לכידות
  C2
מסוגל להבין בקלות כמעט כל דבר משמיעה או קריאה. מסוגל לסכם מידע ממקורות שונים - כתובים ודבורים, ולבנות טיעונים ותיאורים מחדש באופן עקבי. מסוגל להתבטא באופן ספונטני, שוטף ומדויק, תוך הבחנה בין דקויות של משמעות גם במצבים מורכבים יותר.