Bēgļu gaitas, migrācija un politiskā trimda

Bēgļiem ir sejas © Goethe-Institut

Bēgļiem ir sejas

Karadarbība un vajāšanas piespiedušas miljoniem cilvēku no Sīrijas, Irākas un Afganistānas pamest savu dzimteni, lai svešatnē meklētu patvērumu, sāktu jaunu dzīvi. Tā rezultātā Eiropa saskaras ar lielāko bēgļu kustību kopš Otrā pasaules kara.
Daudzās zemēs, arī Latvijā, runājot par bēgļu uzņemšanu, nākas saskarties politiskiem un sabiedrībā valdošiem aizspriedumiem. Labs iemesls, lai tēmu aplūkotu tuvāk. Kādi cilvēki ierodas Latvijā, un kādi šķēršļi viņiem jāpārvar? Vai latvieši paši vēl līdz pat nesenai pagātnei nebija spiesti dzīvot trimdā? Bēgļu gaitas – ko tas nozīmē katram atsevišķajam cilvēkam?

Trīs dokumentālās īsfilmas, ko sadarbībā ar Latvijas Televīziju realizēja Konrāda Adenauera fonds un Frīdriha Eberta fonds, stāsta par cilvēkiem, kam nācies doties bēgļu gaitās, un piešķir bēgļiem sejas. LTV filmas demonstrēja 2016. gada rudenī.
 

Raksti