Gode utdanningsideer «Alle suksesshistorier har noen fellesnevnere»

Ferienprogramm „Mini-München“
Foto (Ausschnitt): © Kultur & Spielraum e.V.

Hvordan kan utdanningen bli bedre? Pedagog og filmskaper Reinhard Kahl har opprettet «Archiv der Zukunft» (framtidens arkiv) der han presenterer eksempler som viser vei.
 
 

Det finnes ingen standardløsninger, men «bilder av suksess», sier Reinhard Kahl. Pedagogen og filmskaperen kjemper for en bedre utdanningsverden. I sine dokumentarfilmer og «Archiv der Zukunft» viser han steder der kunnskap, ideer og evner utvikles. Han er bl.a. blitt utmerket med den prestisjefylte tyske fjernsynsprisen, Grimme-prisen, for sitt arbeid.

Reinhard Kahl Reinhard Kahl | Photo: © private  Herr Kahl, hva jobber du med akkurat nå?
 
Vi har fulgt Münchens ferieprogram i lekebyen «Mini-München» med kamera i tre uker. Vi fikk ikke sett oss lei på den gleden og hengivenheten barna kastet seg ut i aktivitetene med! Læring skjer når de konsentrerer seg om noe de synes er fascinerende, og når de får mulighet til å prøve ut dette, tester de også seg selv. Det oppstår en smittende glede. Barna som bygget, bakte eller laget mat, filmer eller aviser i ferien sin, sa: «Det er som i det virkelige liv.»
 
«Glede og gode prestasjoner går hånd i hånd»
«Archiv der Zukunft» har eksistert siden 2004. Hva var ideen bak prosjektet?

 
Intensiteten og dermed effekten av læringen, slik vi opplevde det i «Mini-München», har alltid vært vårt fokus. En annen drivkraft var «Pisa-sjokket» i 2001 da tyske skolelever gjorde det ganske dårlig i OECD-studien. Heldagsskoler ble diskutert, og man begynte å innse at glede og gode prestasjoner kanskje går hånd i hånd likevel. Jeg laget filmen Treibhäuser der Zukunft – Wie Schulen in Deutschland gelingen (framtidens drivhus – hvordan skoler i Tyskland lykkes). I den ser man barn med lysende øyne som oppnår toppkarakterer på skolen. De to tingene hører sammen, noe «Archiv der Zukunft» viser.
 
Hva finner man i arkivet?
 
Vi samler historier og ideer om fornyelse og viser skoler og andre prosjekter som går nye veier. Dokumentarfilmene vi lager, er verktøy til alle fagfolk som kan være interessert. I tillegg finner man opptak av samtaler med eksperter innen utdanning på YouTube-kanalen vår.
 
For ti år siden ble arkivet utvidet med et nettverk. Hvordan kom dette til?
 
For det første fikk filmen Treibhäuser der Zukunft stor respons – ca. 60 000 DVD-er ble solgt. Dessuten oppdaget vi at mange skoler og utdanningsinstitusjoner laget spennende prosjekter uten å vite om hverandre. Disse til dels svært ulike aktørene ønsket vi å koble sammen. Slik oppsto ideen om å utvide «Archiv der Zukunft» til et nettverk med samme navn. Våre utdanningskongresser i Hamburg og ved Bodensjøen ble fullbooket med en gang, og det samme ble arrangementene «Theater träumt Schule» (teater drømmer skole) med ulike teatre i Tyskland. Interessen var stor, mange nye ideer ble mottatt med begeistring, og det ble dannet regionale grupper. I det siste har denne dynamikken gått litt tilbake. Det viser hvor utrolig vanskelig det er å endre et system som skolen.
 
«Alle historier er unike»
Hva er de største utfordringene?

 
Vi ser at mange lærere ønsker oppskrifter som forteller dem hva de skal gjøre. Men det er ikke slik det fungerer. Alle historier er unike, og derfor er troen på «én god skole» ikke nok. Ta for eksempel det fantastiske samarbeidet mellom en skole i Bremen og et orkester i verdensklasse, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. De lager musikalske prosjekter sammen, for eksempel en årlig bydelsopera. Det er fantastisk, men kan ikke kopieres andre steder. Når en god sak blir til en oppskrift, forspiller man sjansen til å skape noe eget og unikt. Men alle suksesshistorier har selvfølgelig noen fellesnevnere.

Hva er planene dine for de neste årene?
 
I tillegg til å få med oss de som er ansvarlige på skolene, ønsker vi å bringe samfunnet, det vil si omgivelsene, på banen. Bedrifter er for eksempel svært interessert i å rekruttere intelligente og kreative medarbeidere. Digitaliseringen styrker denne utviklingen. Vi ønsker å skape uvanlige allianser med bedrifter, kunstnere og intellektuelle. Et overordnet spørsmål vil være om skolene utdanner unge mennesker som først og fremst har lært å konsumere, eller som er blitt stimulert til å tenke og komme med nye ideer. For å våge noe nytt må man også våge noe selv, man må få lov til å gjøre feil og mislykkes av og til.