Mer informasjon

Tilbake til Goethe-Zertifikat B2

Del for del: modulene

Goethe-Zertifikat B2 består av modulene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig pareksamen).
Eksamen tilbys både digitalt og papirbasert ved utvalgte eksamenskontorer. Den gjennomføres og vurderes over hele verden etter enhetlige standarder.
 

Lese

Du leser ulike tekster som foruminnlegg, artikler fra aviser og tidsskrifter, kommentarer og forskrifter. Du kan forstå hovedinnholdet, viktige detaljer samt synspunkter, meninger og regler.

Varighet: 65 minutter

Skrive

Du uttrykker og begrunner skriftlig din mening om et aktuelt samfunnstema i et foruminnlegg. I tillegg forfatter du et formelt skriv i en profesjonell sammenheng.

Varighet: 75 minutter

Lytte

Du får høre intervjuer, foredrag, samtaler og ytringer fra hverdagen og radio. Du kan forstå hovedinnholdet i uttalelsene og viktige detaljer.

Varighet: ca. 40 minutter

Snakke

Du holder et kort foredrag om et gitt tema og snakker om dette med din samtalepartner. I tillegg utveksler dere argumenter i en diskusjon.

Varighet: 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskeksamen for ungdom og voksne.

Goethe-Instituts eksamener er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat B2 for ungdom anbefales for alderen femten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat B2 for voksne anbefales for alderen seksten år og oppover.
  • or å bestå Goethe-Zertifikat B2 kreves språkkunnskaper på kompetansenivå B2 i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået bør du, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, gjennomføre 600 til 800 undervisningsenheter à 45 minutter.