Paneldebatt Dagen derpå - Jan-Werner Müller om populisme

Buchcover "Was ist Populismus" © edition suhrkamp

On, 09.11.2016

19:00

Litteraturhuset Oslo

Resultatet av det amerikanske presidentvalget vil foreligge denne onsdagen. Litteraturhuset åpner dørene for sammen å bearbeide inntrykkene og for i fellesskap å analysere en valgkamp som for norske velgere framstår som en sjelden oppvisning i politisk populisme.
 
Jan-Werner Müller © Tor Birk Trads Den tyske politiske teoretikeren Jan-Werner Müller har siden 2005 undervist ved Princeton University. Han er nå aktuell med utgivelsen Hva er populisme? (Heinesen Forlag), der han plasserer Donald Trump sammen med Silvio Berlusconi, Marine Le Pen og Hugo Chávez i det han kaller en global populistisk trend.
 
Hvordan skal man forstå denne utviklingen? På hvilken måte er populismen en trussel mot det bestående politiske landskapet? Og på den andre siden: I hvor stor grad er populismen et resultat av at det tradisjonelle representative
demokratiet mislykkes?
 
Statsviter Anders Ravik Jupskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning, UiO, og har undersøkt politiske fenomener som høyreekstremisme og populisme. Historiker Douglas Rossinow har amerikansk samtidshistorie som fokus i sine akademiske undersøkelser. Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten og forfatter av bl.a. Angela Merkel – et europeisk drama (Kagge Forlag). Sammen med Müller diskuterer de nå populismen som fenomen og samler sammen restene etter et presidentvalg. Arrangementet foregår på engelsk.
 
 

Tilbake