Paneldebatt Oppfatninger om personvern i endring

Verdenskart med finger © Datatilsynet

Ti, 23.05.2017

Goethe-Institut Oslo

Grønland 16
0188 Oslo

En paneldebatt med ledende eksperter innen datasikkerhet og personvern

«Fading Memories» er tittelen på en internasjonal arrangementsrekke som Goethe-instituttene i Nordvest-Europa vier seg til i en periode som strekker seg over et år. I denne delen av programmet ser vi nærmere på hvordan problemer knyttet til personvern og dataintegritet utvikler seg i den digitale tidsalderen, spesielt i Norge og Tyskland.
 
I Norge, som i de andre skandinaviske landene, er folks holdninger til datasikkerhet ambivalent: På den ene siden verdsettes gjennomsiktighet, på den andre siden er det en økende etterspørsel etter måter å beskytte seg mot misbruk av personopplysninger og overvåkning på. Studien Electronica-Trend-Index 2020 viser at tyskere er mye mer opptatt av datasikkerhet i den digitale verden enn sine europeiske naboer og forbrukere i Asia og USA.
 
En trend som utvikler seg i begge landene er imidlertid at holdningen til publisering av personopplysninger endres. Det ser ut til at folk blir mer bevisste når de deler innhold på nettet og gjør sitt personlige liv og interesser tilgjengelig for andre. EUs nye databeskyttelsesforordning trer i kraft i mai 2018 og vil gi folk mer kontroll over personlig informasjon og begrense mulighetene for hvilke selskaper som kan spore og forutsi personlige bevegelser på nettet.
 
Paneldebatten om den aktuelle utviklingen i den digitale tidsalderen vil bli presentert av ledende norske og tyske eksperter fra juridiske og sosiale sektorer.
 
  • Kari Laumann er samfunnsviter og jobber som seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun arbeider med et bredt spekter av temaer innen personvern: kunstig intelligens, kommersiell bruk av personopplysninger og personvern i apper, og hun er koordinator for personvernombudene.  
  • Elisabeth Staksrud (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og nestleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Hennes forskningsinteresser er knyttet til barn og nettrisiko, regulering og rettigheter, og styrings- og forskningsetikk.
  • Jens O. Krügermann er ansvarlig for IT-sikkerheten til Kpp Group GmbH. Han har mange års erfaring som ekstern IT-sikkerhetssjef, som coach og dosent i persondataloven. Han er personlig medlem av «Berufsverband der Datenschutzbeauftragte e.V.» (yrkesorganisasjon for IT-sikkerhetssjefer) og som dosent støtter han initiativet «Datenschutz geht zur Schule» («Informasjonssikkerhet går til skolen»).
  • Diskusjonen vil bli presentert av Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet. Han jobber med temaer som sporing i offentlige rom, kommersialisering av personopplysninger, personvernbrudd på nettet og kredittrapportering. Han er også en del av NDPAs rådgivningsenhet som tilbyr råd og veiledning om personvernsaker og personopplysningsloven.

Tilbake