Praca zbiorowa
Spring #9: Reineke F. („L. PRZECHERA“ AUTORSTWA SPRING #9)

  • Fragment komiksu „Spring #9: Reineke F.“, na ilustracji rysunek Niny Pagalies © Spring 2012
    Fragment komiksu „Spring #9: Reineke F.“, na ilustracji rysunek Niny Pagalies
  • Fragment komiksu „Spring #9: Reineke F.“, na ilustracji rysunek Niny Pagalies © Spring 2012
    Fragment komiksu „Spring #9: Reineke F.“, na ilustracji rysunek Niny Pagalies
Wspólna praca dwunastu młodych rysowniczek, w której każda z nich przedstawiła jedną pieśń z eposu Goethego „Lis Przechera“. Stworzyły one współczesną interpretację opowieści o zwierzęcym bohaterze nie pomijając w niej korupcji i oszustw, które jednak odzwierciedlają machiavellistyczną naturę lisa z poematu Goethego. Współpraca tak wielu rysowniczek pozwala nam także podziwiać różnorodne style i sposoby narracji.