Centra egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne to instytucje uprawnione do przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut. Jako autoryzowane centra organizują z reguły także kursy przygotowujące do egzaminów.
Nadzór metodyczny nad nimi sprawuje Goethe-Institut w Polsce.

Zastrzegamy możliwość zmian.
Ze względu na epidemię koronawirusa podane daty egzaminów mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzenie terminów egzaminów na stronie internetowej centrum egzaminacyjnego.

Zgłoszenia do egzaminów:
Jeśli wybrali Państwo egzamin, prosimy o zgłoszenie się do centrum egzaminacyjnego przeprowadzającego dany typ egzaminu.

Goethe-Institut i Centra Egzaminacyjne w Polsce

Centrum Herdera
ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
Tel.: +48 58 305 73 17
herder@ug.edu.pl
www.herder.ug.edu.pl
 
Katowice
„Structura“ Centrum Szkoleniowe
ul. Staromiejska 10
40-013 Katowice
Tel. +48 730 572 191, +48 669 669 806
Fax +48 32 20107-63
info@structura.pl
www.structura.pl
Dr. Agata Borek

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Kielce

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Medioteka Języka Niemieckiego
ul. Marsz. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce

Tel.: +48 41 3624548

Aneta Bródka
aneta.brodka@scdn.pl

Nadzór metodyczny: GI w Krakowie
Łódź
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173 pok. 4.90
90-236 Łódź
Tel. +48 42 6655198
Fax +48 42 6655198
ceiglodz@ceiglodz.pl
www.ceiglodz.pl/
Elżbieta Kapral-Tomasi

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Lublin
Dethloff Deutschschule
Niepubliczna Szkoła Języka Niemieckiego
ul. Wallenroda 4 A
20-607 Lublin
tel. +48 81 5252328, +48 607803000
info@dethloff.pl
www.dethloff.pl
dr Jadwiga Dethloff,  tel. +48 693471450
Tomasz Wziątek, tel. +48 509845978

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Olsztyn
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1, pok. 215
10-725 Olsztyn
Tel. +48 89 5246535
Mobil +48 507 275817, +48 508 294870
akuzborska@poczta.onet.pl
aniadar@orange.pl
http://goethe-olsztyn.pl
Alina Kuzborska
Anna Dargiewicz

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Opole
Tylko Goethe-Test PRO:
Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76 (budynek 6)
45-758 Opole
Kerstin Szteliga
Tel. +48 77 449 81 46
sjo@po.opole.pl
sjo.po.opole.pl/
 
Poznań
OMNIBUS Szkoła Języków Obcych
Ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Tel. +48 61 8516965
szkola@eomnibus.pl
www.eomnibus.pl
Jolanta Kłossowska

Tylko Goethe-Test PRO:
Centrum Języków i Komunikacji
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A
60-965  Poznań
Tel. +48 (61) 665-24-91
www.clc.put.poznan.pl/
Alicja Wegwerth-Kurpierwska   
alicja.wegwerth-kurpiewska@put.poznan.pl
Eliza Ciałkowska-Gunther        
eliza.cialkowska-gunther@put.poznan.pl

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Rzeszów
SJO Politechnika Rzeszowska
Al. Powstanców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Małgorzata Kołodziej
Tel. +48 178 651304 lub  +48  177 432056
Fax +48 178 547288
margo@prz.edu.pl
http://sjo.prz.edu.pl

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Szczecin
InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych
ul. Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
Tel. +48 91 4239790, +48 91 4328084
Fax +48 17 4230777
izabela.zalewska@inbit.pl
cjo@inbit.pl
www.goethe.szczecin.pl
Izabela Zalewska-Baran

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Tarnów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Tel.: +48 14 6316551

dr Joanna Graca
dyrektor-ih@pwsztar.edu.pl

Agnieszka Juśko
Agnieszka.Jusko.extern@goethe.de

Nadzór metodyczny: GI w Krakowie
Tylko Goethe-Test PRO:
Lang LTC Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Sędziowska 5
02-081 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 825 16 48, +48 22 825 22 73
www.lang.com.pl
Katarzyna Ulińska

Tylko Goethe-Test PRO:
Akademia Leona Koźmińskiego
Centrum Języków Obcych
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Tel. +48 22 519 22 21
Irena Nalecz Moszczenska
mpolitowska@alk.edu.pl
moszczenska@alk.edu.pl

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Wrocław
Wirtschaftuniversität
ul. Komandorska 118/120
53-312 Wrocław
Tel. +48 71 36804-41, +48 71 36804-43
Fax +48 22 8278873
hmisiewiczolszowska@o2.pl
sjo@ue.wroc.pl
www.sjo.ue.wroc.pl
Hanna Misiewicz-Olszowska

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie
Zielona Góra 
Europäische Stiftung für Bildung und Kultur
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra
Tel. +48 68 353 1950   508 100 314

sylwia.lach@rahn.education
https://www.rahn.education/polska/

Nadzór metodyczny: GI w Warszawie