Centra egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne to instytucje uprawnione do przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut. Jako autoryzowane centra organizują z reguły także kursy przygotowujące do egzaminów.
Nadzór metodyczny nad nimi sprawuje Goethe-Institut w Polsce.

Zastrzegamy możliwość zmian.
Ze względu na epidemię koronawirusa podane daty egzaminów mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzenie terminów egzaminów na stronie internetowej centrum egzaminacyjnego.

Zgłoszenia do egzaminów:
Jeśli wybrali Państwo egzamin, prosimy o zgłoszenie się do centrum egzaminacyjnego przeprowadzającego dany typ egzaminu.

Goethe-Institut i Centra Egzaminacyjne w Polsce