Generacja³
Polska

Kamila Manka, Lidzbark Warmiński

Kamila, urodzona w 1992 r. w Lidzbarku Warmińskim, jest dumna ze swoich niemieckich korzeni, twierdzi jednak, że utożsamia się zarówno z polską jak i niemiecką kulturą. Kultura Prus Wschodnich jest dla niej i dla jej rodziny bardzo ważna. Kamila jest członkiem Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej i Bund Junges Ostpreußen. Obecnie studiuje inżynierę środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Manuela Leibig, Prudnik

Manuela, urodzona w 1991 r. w Prudniku, w domu mówi zwykle po śląsku, czuje się jednak przywiązana zarówno do języka śląskiego, niemieckiego jak i polskiego i co za tym idzie - wszystkich trzech kręgów kulturowych. Jej zainteresowanie historią wynika z losu rodziny na której cieniem położył się obóz w Łambinowicach, w którym zmarła jej babcia. Manuela kształci się w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu.

Roland Giza, Oppeln

Roland, urodzony w 1991 r. w Opolu, czuje się Polakiem, język niemiecki jednak uważa za następny, najbliższy jego sercu, mimo iż w domu nie rozmawiano w tym języku. Roland jest członkiem zarządu Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, dzięki temu może poznać swoją tożsamość. Studiuje na wydziale inżynierii środowiska Uniwersytetu Opolskiego.

Weronika Raitza, Zabrze

Weronika, urodzona w 1989 r. w Zabrzu, dzięki dziadkowi już jako dziecko uczyła się języka niemieckiego. Uznaje się za ślązaczkę, której kultura niemiecka jest bardzo bliska. Świeżo upieczona germanistka pragnie w swoim życiu zawodowym utrzymywać kontakt z Niemcami i używać języka niemieckiego.