Mobilna kuchnia KUKBUKa albo przystanek w podróży

© Kukbuk

25.09.2015, godz. 20:00-22:00; 26.09.2015, godz. 12:00-16:00

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

Mobilna kuchnia magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK ma charakter interaktywny i społeczny. Została zaprojektowana przez projektantów ze studia cooperativa studio. Uczestnicy wydarzenia korzystający ze stacji przygotowują dla drugiej osoby prosty posiłek. Będzie to placek typu toritlla z humusem, warzywami i kiełkami. Forma placka nawiązuje do kultury nomadycznej oraz koncentruje się na kwestii dzielenia się i tworzenia wspólnoty.
 
Akcja przygotowywania symbolicznego posiłku i podarowania go drugiej osobie ma pokazać, że kulinaria mają wymiar relacyjny, zbliżają ludzi i otwierają drzwi do nowych doświadczeń. Obok kuchni mobilnej KUKBUK-a stanie Drzewo Nowych Przyjaźni, na którym goście będą mogli zawieszać swoje zdjęcia wykonane aparatem typu polaroid. Zdjęcia będą podpisane ich imieniem i nazwiskiem. W ten sposób moc wspólnego biesiadowania otrzyma dosłowną i wizualnie czytelną formę. Pojawią się także infografiki o charakterze edukacyjnym na temat głównych założeń kultury nomadycznej i jedzenia interpretowanego w tym kontekście. 
 
Działaniom będą towarzyszyć hasła: #kukbukwruchu i #kukbukmobilnie. Goście będą mogli zobaczyć specjalnie na tę okazję zaprojektowane logo wiszące w oknie na pierwszym piętrze, które będzie zachęcać do odwiedzenia kukbukowej stacji oraz podzielenia się nowym doświadczeniem w mediach społecznościowych.
Akcja magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK ma uświadomić uczestnikom wydarzenia, że czas, w którym żyjemy przestaje być linearny. Tworząc pomoc między momentem rzeczywistym i tym abstrakcyjnym pokazujemy, że można zatrzymać czas, a pośpiech i chorobliwe dążenie do perfekcji nas już nie dotyczą. Prosty posiłek przygotowany w mobilnej kuchni KUKBUK-a stara się uchwycić cechę charakterystyczną dla epoki, w której żyjemy. Wchodzimy bowiem w nowy etap relacji społecznych, w których zacieśnienie więzów międzyludzkich i wzajemna współpraca są niezwykle ważne dla społeczeństwa i świadczą o naszej jakości życia.
 

Wróć