Materijal za učenje nemačkog jezika na YouTubu
Drugari s kompjuterskog ekrana

Vežbe izgovora sa životinjskim glasovima? Gramatika u spavaćoj sobi? Jezik mladih u realnim situacijama? Mnogo toga što se u tradicionalnoj nastavi nemačkog kao stranog jezika teško može i zamisliti potpuno je uobičajeno na neinstitucionalnim kanalima na YouTubu. Njihovi autori, među kojima ima izvornih govornika i nastavnika nemačkog jezika, redovno postavljaju edukativne video-klipove, koje publika rado gleda i komentariše. Takav video-materijal naziva se neinstitucionalnim, zato što se proizvodi i objavljuje privatno, bez uređivačkih smernica i bez neposrednih komercijalnih interesa.
 

Od pokretanja platforme YouTube otvoreno je više od 100 kanala posvećenih nastavi nemačkog kao stranog jezika, koji kao nastavni jezik koriste nemački ili engleski. Trenutno je aktivno preko 20 takvih kanala, sa hiljadama pratilaca širom sveta.

Odlike edukativnih video-klipova

Materijal za nastavu nemačkog kao stranog jezika na YouTubu besplatan je za korisnike i po pravilu odiše opuštenom atmosferom. Većina edukativnih klipova proizvedena je u „domaćoj radinosti”, ne samo u smislu produkcije, nego i u tom smislu da autori kao učionicu koriste vlastitu dnevnu sobu, spavaću sobu ili kuhinju. Nema tabli i pisaćih stolova, tu su samo trosed i beli zid. Gledaoci tako stiču utisak da im neki drug ili prijatelj pomaže da nauče nemački.
 
Opuštena atmosfera ogleda se i u nastavnim sadržajima. Autori često biraju teme koje su zanimljive njihovoj ciljnoj grupi, a teško ih je obraditi u obrazovnim institucijama – recimo jezik mladih ili psovke. Čak i kad se bave uobičajenim temama, kao što je izgovor, oni često nalaze zabavna objašnjenja i primere. Umesto teorijskog, fonološkog objašnjenja kako se izgovara ä, vlasnica jednog od ovih kanala, po imenu Ania, koristi  video-snimak ovaca koje mekeću, proizvodeći pritom sličan glas, dok njena koleginica Jenny u svom klipu uzima gutljaj vode i grgoće, ne bi li pratiocima pokazala kako da vežbaju izgovor glasa r.

Pored toga, kanali za učenje nemačkog kao stranog jezika na YouTubu uvek su aktuelni. Njihovi autori ne moraju da se bore sa birokratskim preprekama, a ni sa zahtevima izdavačkih kuća, pa vrlo brzo obrađuju teme koje u datom trenutku privlače veliku pažnju. Nedugo nakon što se 2016. na tržištu pojavila aplikacija Pokémon Go izašao je, tako, i  edukativni video-klip sa pregledom leksike potrebne za tu igru.

Korisnici edukativnih kanala ne moraju biti samo pasivni pratioci, budući da im komentari pružaju mogućnost da komunikciraju sa autorima. Ovi se raduju povratnim informacijama, a često čak i zadaju domaće zadatke pratiocima. Rešenja domaćih zadataka takođe se mogu ispisati u komentarima, pa ih tu velikim delom neko i proveri, bilo sami vlasnici kanala, bilo drugi korisnici. Ova interakcija može biti i sinhrona, ukoliko se edukativni klipovi prenose uživo, a publika ih odmah komentariše.

Za edukativne klipove karakteristične su i tzv. metajezičke konstatacije, tj. mišljenja i razmatranja o jeziku, koja publiku mogu podstaći na raspravu o raznovrsnim svojstvima nemačkog jezika. Autori u klipovima komentarišu pojedinačne nastavne teme ili opšte karakteristike nemačkog jezika. Autorka po imenu Katja u jednom od svojih klipova, dokazuje, tako, da nemački nije težak jezik, dok Anja povlači paralelu između nemačke gramatike i vremenskih prilika: nema nikakve svrhe žaliti se ni na jedno, a ni na drugo. To onda publiku podstiče na diskusiju o tome šta kome pri učenju teško pada i zašto su određene teme veliki izazov za pojedine grupe učenika.

Pored toga, često se preispituju i stereotipi o jeziku i o njegovoj upotrebi. U pojedinim edukativnim klipovima i pratećim komentarima autori i njihovi pratioci tragaju za odgovorom na pitanje zašto se nemačkom jeziku često pripisuje agresivan karakter ili na pitanje da li se bilo koji izgovor glasa r može smatrati jedinim ispravnim. Zanimljivo je i to da ovakve kanale prate i brojni izvorni govornici, koji aktivno diskutuju u delu posvećenom komentarima i motivišu pratioce koji bi želeli da nauče nemački.
 
Neinstitucionalni edukativni klipovi odlikuju se, dakle, opuštenom atmosferom, aktuelnošću, interaktivnošću, tj. komunikacijom između autora i njihovih pratilaca, ali i metajezičkom refleksivnošću. Razlog za njihovu omiljenost treba tražiti upravo u tim svojstvima.

Raznovrsnost edukativnih video-klipova

Iako su im osnovna svojstva zajednička, edukativni video-klipovi veoma su raznovrsni. Ponuda obuhvata različite nivoe znanja jezika, nastavne metode i centralne teme, i to za sve tipove učenja. Eudukativni klipovi koje nudi Jenny sadrže, tako, mnoštvo primera: nakon preciznih objašnjenja kod nje uvek sledi čitav niz rečeničnih primera, npr. za upotrebu glagola haben. Za razliku od toga, kanal Deutsch für Euch često se bavi složenim gramatičkim problemima, kao što je struktura sa modalnim glagolom u rečnici "Der Apfel muss gegessen werden wollen können". 

Nastavni sadržaji obuhvataju sve, od gramatičkih objašnjenja, preko vežbi slušanja i književnih tekstova pročitanih naglas, pa do priprema za jezičke testove i tzv. lingvopragmatičkih tema, tj. informacija o različitim aspektima kulture i svakodnevnog života u zemljama nemačkog govornog područja. Zastupljeni su i raznovrsni pristupi: dok neki autori sede za mikrofonom i objašnjavaju, drugi više vole da odglume nešto, sami ili uz pomoć prijatelja. Ponekad se nekoliko kanala udruži, i tako nastaju kooperativni edukativni klipovi, poput onog pod naslovom „Slangs”, koji se bavi žargonskom leksikom i leksikom jezika neformalne komunikacije. U njemu Dominik (kanal Get Germanized), koji dolazi sa severa Nemačke, i Katja (kanal Deutsch für Euch), koja je odrasla u južnoj Nemačkoj, organizuju mali kviz, kako bi publici objasnili značenje pojedinih žargonskih reči iz različitih delova nemačkog govornog područja.

Pišući doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Hamburgu, autor ovog teksta analizirao je nekoliko neinstitucionalnih kanala za učenje nemačkog kao stranog jezika, u pokušaju da utvrdi koji pristup predavači koriste da bi se publici predstavili kao kompetentni nastavnici, kako predstavljaju nemački jezik i pojedine nastavne jednice i kako publika reaguje na ono što joj oni nude. Narednih sedam kanala obrađuje aktuelne teme i redovno objavljuje nove priloge, a publika im je brojna i verna. Kao nastavni jezik autori u klipovima naizmenično koriste nemački i engleski.
 
Vredelo bi baciti pogled na sledeće edukativne kanale, jer ćete među njima svakako neći poneki klip koji možete iskoristiti na času ili za domaće zadatke.

Autor: Katja
Nivo: od A1
Specifičnosti: težište na jezičkim strukturama; materijal protkan duhovitim primedbama;
URL: https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
Autor: Marija
Nivo: od B2
Specifičnosti: nastavne teme za napredni nivo, klipovi za samostalnu pripremu za jezičke testove;
URL: https://www.youtube.com/channel/UCCAI6jmeW5hWz2-jaLPqLUQ
Autorski tim: Janusz, Carl, Ben, Manuel, Klaus i Isi
Nivo: od A1
Specifičnosti: različite celine i segmenti, kao što su „Nemački na ulici”, „Za početnike”, „Pitanja i odgovori” i „Gramatika”
URL: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
Autor: Dominik
Nivo: od A1
Specifičnosti: mladalački duh, elementi glume i informacije o nemačkoj kulturi;
URL: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
Autor: Anja
Nivo: od A1
Specifičnosti: dinamičnost i precizna, lako razumljiva objašnjenja;
URL: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
Autor: Antrim
Nivo: od A1
Specifičnosti: težište na gramatici, brojni trikovi za lakše pamćenje i američka perspektiva;
URL: https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
Autor: Jenny
Nivo: od A1
Specifičnosti: jednostavna objašnjenja sa izuzetno brojnim primerima;
URL: https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g

Mogućnosi za primenu

Edukativni materijal iz ovakvih nezavisnih izvora može se koristiti za neformalno učenje, van nastave. On učenicima omogućava da samostalno nadoknade nastavnu jedinicu koju su propustili u školi ili na kursu ili da prodube znanja iz određene oblasti. Pitanje je, međutim, da li se isključivo pomoću edukativnih klipova zaista može dostići ciljni nivo znanja jezika – naučnih studija koje bi to temeljno preispitale još nije bilo. Jasno je da nastavi ovog tipa nedostaju stručna kontrola i individualne povratne informacije.
 
Nastavnici nemačkog jezika svakako se pitaju da li bi takav materijal mogli iskoristiti na časovima, i kako bi to mogli učiniti. Edukativni klipovi pre svega deluju kao zabavna i raznovrsna dopuna standardnom nastavnom materijalu. Oni učenicima omogućavaju da čuju druge glasove, da vide nova lica, a ponekad i da se od srca nasmeju. Kao primer može nam poslužiti edukativni klip sa kanala EasyGerman posvećen predlozima kao vrsti reči. Autori na autentičnim lokacijama i sa autentičnim protagonistima predstavljaju primere, delom svesno i ciljano prenaglašene, koji se mogu iskoristiti na času za utvrđivanje gradiva ili za opuštanje, i tako obogatiti nastavni proces.

Vizuelizacija predloga kao vrste reči u edukativnom klipu na kanalu Easy German Vizuelizacija predloga kao vrste reči u edukativnom klipu na kanalu Easy German | Foto (detalj): © Easy German/Easy Languages Pored toga, edukativni klipovi mogu se pokazati korisnim tokom pripreme, jer su bogati raznovrsnim tehnikama i trikovima za pamćenje, koje nastavnik onda na času može preneti učenicima. A u nastavi putem interneta pogodni su kao alternativni ili dopunski nastavni materijal.
 
Kod neinstitucionalnih edukativnih klipova treba, međutim, biti i oprezan. Autori klipove proizvode uglavnom u slobodno vreme, pa se može dogoditi da  nakon izvesnog vremena sve ređe aktualizuju materijal na svojim kanalima ili da potpuno prestanu da to čine. U nedostatku kontrole kvaliteta, greške u kucanju ponekad ostaju neprimećene, a dešava se, premda retko, da i sama sadržina bude sumnjivog kvaliteta. Primera radi, u jednom od klipova na koje smo naišli "ß" se ubraja među preglašene samoglasnike, tj. među samoglasnike sa umlautom.

Neinstitucionalni kanali na YouTubu namenjeni učenju nemačkog kao stranog jezika vrlo su omiljeni, pa etablirane obrazovne institucije klipove koje oni objavljuju ne bi trebalo da doživljavaju kao konkurenciju. I institucionalni i neinstitucionalni vidovi nastave imaju isti cilj – da učenicima omoguće da ovladaju stranim jezikom, što znači da bi trebalo da dopunjuju jedni druge. Kanali za učenje nemačkog kao stranog jezika pravi su rudnik kreativnih ideja za nastavu, koje institucije mogu preuzeti, stručno ih i tehnički unaprediti i tako dobiti nov i zanimljiv nastavni materijal proverenog kvaliteta.

 

24h DEUTSCH – NOVI KANAL ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA NA YOUTUBU

Jedan od novijih kanal za učenje nemačkog kao stranog jezika na YouTubu zove se 24h Deutsch i gledaocima predstavlja tipičan dan u Nemačkoj. Svakom satu posvećena je po jedna epizoda, a korisnike prati mlada nastavnica nemačkog jezika. Pored toga što nude autentične informacije o životu mladih u Nemačkoj, sve epizode obrađuju i po jednu jezičku temu: od gramatike, preko različitih kurioziteta i strategija učenja, pa sve do brzalica, psovki i konjunktiva II. Ciljna grupa ovog kanala su deca i mladi od 12 do 25 godina koji su na nemačkom dostigli nivo znanja A2 ili viši.

Kanal 24h Deutsch pokrenut je 9. IX 2017, a svake sedmice objavljuje nove epizode. Osvojio je prvo mesto na takmičenju „Učenje nemačkog jezika na YouTubu? Pokaži nam kako se to radi!”, koje je organizovao Goethe-Institut. 
Njegova adresa je https://www.youtube.com/channel/UCHpnIL-1QIUyVhdGVJ6rW3A