Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)
DACIDA: Online-CommunityDACIDA

Serija onlajn-konferencija
DACIDA - Developing Arts and Culture in Digital Age

DACIDA je online zajednica koja okuplja otvorene, kreativne ljude iz Srbije, Nemačke i ostalih delova sveta u cilju istraživanja i razmene iskustava i pokretanje dijaloga o tome šta znači biti umetnik u 21.veku. U fokusu ove zajednice nalaze se ključna pitanja koja prate život i identitet umetnika danas, naglašavajući važnost novih tehnologija i njihove brojne mogućnosti.

nazad ka: Next Generation


Tokom 2018. godine DACIDA zajednica organizovaće, u skladu sa potrebama publike, online predavanja putem live-stream-a na DACIDA YouTube kanalu. Ova predavanja će se baviti pitanjima egzistencije i stvaralačkog života umetnika u 21.veku.
 
DACIDA je projekat Gradska Gerile koji se realizuje u saradnji sa Goethe-Institutom. 

DACIDA
DACIDA (YouTube)
DACIDA (Facebook)
DACIDA (Instagram)

28. Mai 2018

+DACIDA Talks Vol. 1: Uloga i značaj zajednice u vrednovanju dizajna

01. Juli 2018

+DACIDA Talks Vol. 2: Kako voditi dizajn studio?
 

24. novembar 2018.

+DACIDA Talks Vol. 3: On Weaponised design (Cade Diehm,Tactical Tech, Berlin)
 

GRADSKA GERILA

Gradska Gerila je kreativna laboratorija koja počiva na principima samoorganizovanja mladih, njihovog kreativnog udruživanja, vršnjačke edukacije i alternativnih vidova obrazovanja, razmene širokog spektra znanja, veština i ideja između članova čiji skup obuhvata različit stepen obrazovanja, interesovanja, talenata, mogućnosti, životnih iskustava i stavova. Sinergijom ovih različitih činilaca nastaju specifični kreativni prostori za realizaciju raznovrsnih ideja na polju umetnosti i socijalnog aktivizma u cilju aktivnog učešća mladih u oblikovanju sopstvenog urbanog okruženja i jačanju civilnog društva.