Izložba Luna Jovanović: Nikada me ne vidiš sa mesta odakle ja gledam u tebe

Luna Jovanović © Luna Jovanović

Če, 18.05.2023 -
Su, 01.07.2023

19:30

Goethe-Institut Beograd, Biblioteka

Otvaranje izložbe: 18.05.2023. u 19:30 časova

Dobre navike: 10.06.2023. od 11:00 do 14:00 časova
Šetnja kroz savremenu umetnost Beograda
Dodatne informacije
 
„Ja vidim samo sa jedne tačke, ali sam u svojoj egzistenciji gledan odasvud.“
Žak Lakan

U seriji fotografija Nikada me ne vidiš sa mesta odakle ja gledam u tebe, autorka koristi različite mogućnosti čitanja pojma Das Unheimliche (mitološke, psihoanalitičke, filozofske) kao polaznu tačku za vizuelnu reinterpretaciju. Prevod nemačke reči Das Unheimliche na srpski jezik nije u potpunosti moguć, ali postoji nekoliko rešenja koja su najčešće zastupljena u literaturi: začudno, uznemirujuće, nelagodno, jezovito.
 
  • Luna Jovanović 01 © Luna Jovanović
  • Luna Jovanović 03 © Luna Jovanović
  • Luna Jovanović 08 © Luna Jovanović
  • Luna Jovanović 10 © Luna Jovanović


Jedan od utemeljujućih konteksta za ovaj pojam pojavljuje se u svojstvu psihoanalitičkog diskursa Sigmunda Frojda. Kako je Frojd Das Unheimliche doveo u direktnu vezu sa onim što je nazvao primitivnim animističkim mišljenjem, uloga prirode neupitno konstituiše važnu podlogu za ovaj rad: priroda progovara posredstvom elemenata koje nedvosmisleno poseduje, a koji su odabrani kao znakovi jednog hermetičnog jezika. Rad se bavi pogledom u kontekstu nemogućnosti potpunog i verodostojnog uvida u način na koji neko ili nešto gleda ili biva gledan, ali i pitanjem: ko ili šta može da vidi? S obzirom na to da je uspostavljen odnos između pejzažnog prostora i subjekta, pejzaž je tretiran kao subjektivnost za sebe – on gotovo da postaje ničeanski ambis koji uzvraća pogled i stupa nemuštu interakciju sa ljudskom figurom.

Pojava dvojnika u drugom delu ove serije fotografija dovodi u pitanje pretpostavljenu razliku između originala i kopije i uspostavlja novi sloj začudnosti. Postoji nedoumica o tome koja je od dve figure prva i autentična, te da li je takva podela na prvo i (nepripadajuće, strano i začudno) drugo uopšte moguća. S obzirom na to da autorka odabira da fotografiše sopstvenu figuru, fotografije su parcijalno razotkrivanje nečega što je i njoj samoj u konačnici i poznato i strano: pogled na sebe.
 
Luna Jovanović (1990) završila je osnovne studije na katedri za fotografiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2013), master studije na interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (2015), na odseku Teorija  umetnosti i medija i master studije na likovnom odseku na katedri za fotografju, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2022). Priredila je osam samostalnih izložbi (2022: Nikada me ne vidiš sa mesta odakle ja gledamu tebe, galerija SULUV, Novi Sad; Mreže popodneva, Mali likovni salon, Sombor; 20018: Stvar, Muzej šibica, Sremski Karlovci; 2017: Hortus Femini, Mali likovni salon, Sombor; 2016: Stvar, galerija Štab, Beograd; 2014: Hortus Femini, Kulturni centar Novog Sada; 2014: Autoportreti, galerija Lautliev, Plovdiv, Bugarska; 2013: Utisci, Kulturni centar Zrenjanina; 2011: Autoportreti, galerija New Moment, Beograd). Učesnica je na brojnim kolektivnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Od 2021. godine postaje član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Dvostruki je stipendista fonda Dositeja za mlade talente Republike Srbije, te dobitnica fotografske nagrade Memorijal Dragoljub Tošić (2009) i druge nagrade Fotofutura festivala fotografije u Srbiji (2022). Aktivno se bavi primenjenom fotografijom kao osnivač fotografskog studija Intuit, a umetnički rad zasniva na fotografskom mediju. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama iz oblasti likovnih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Nazad