Debata Next Generation: Kako gradimo Škograd?

Schoollaboratory 001, Ledine © David Stanley

Su, 26.05.2018

18:00

Goethe-Institut Beograd

Tema #1 Učionica kao politički prostor

Diskutant: Viktor Hildebrandt, Political Space Matters (Berlin, Germany); Moderatorka: Jelena Joksimović, Škograd; Ilustrator: Peđa Milić, Škograd

Škograd

“Kako gradimo Škograd” je serija događaja, interaktivnih, transdisciplinarnih diskusija, putem kojih kreiramo nova razumevanja odnosa škole i lokalne zajednice. Cilj ovog projekta je da postanemo inkubator za promišljanje svakodnevnice koja nije u vidokrugu centra grada. Pozivamo ljude da kreiranjem i saradnjom unutar brojnih disciplina (urbanizam, arhitektura, obrazovanje, pedagogija, umetnost...) marginu dovedemo u centar, prevaziđemo granice pojedinačnih disciplina i razumevamo procese rezilijentnosti i opresije u socijalnoj, ekonomskoj i prostornoj urbanoj periferiji. Zanima nas šta se dešava kada naselje uđe u školu i kako gradimo prostore u kojima deca postaju agenti društevene promene. Rezultat ovih događaja biće publikacija koja objedninjuje pomenute napore, a “Kako gradimo Škograd” je deo dugoročnog akcionog istraživanja koje sprovodimo na Ledinama od 2016 godine. Škograd sprovode organizacije Škogled i Škola urbanih praksi - Gradska Gerila u partnerstvu sa Goethe-Institutom u Beogradu.
 

Nazad