Letnja škola Škograd: Školaboratorija 2018

Škograd – projekat socijalne edukacije i participatornog dizajna © Škograd

08-12.08.2018.

Osnovna škola „Vlada Obradović Kameni“

Od 8-12. avgusta 2018. godine u dvorištu OŠ “Vlada Obradović Kameni” održana je druga letnja škola u organizaciji tima Škograd - Školaboratorija 002 (#šk002). Ovaj program namenjen je pre svega deci Ledina, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta bilo da pohađaju ili ne pohađaju neku školu. Tridesetak dece je svakodnevno učestvovalo na radionicama participatiovnog dizajna intervencija u školskom dvorištu kroz preispitivanje koncepta igre, muzike i učenja. Kroz radionice sa decom kreirana je skica za intervencije na školskom igralištu, kao i za dizajn učionice na otvorenom čija je izgradnja planirana u okviru projekta Urbano čvorište 2, u partnerstvu sa BINA i platformom Deljeni gradovi, Kreativni podsticaj, programa Kreativne Evrope.

Cilj Školaboratorije budućnosti bio je da okupi građane Ledina oko ideje o unapređenju javnog prostora, zapravo njihovog zajedničkog mesta okupljanja i razvoja što jeste školsko dvorište. Zato je ove godine u letnjoj školi učestvovalo i desetak odraslih, roditelja i komšija koji su radili na razvoju didaktičkog zida za najmlađe ljude Ledina, ali i na osnivanju tela koje se radno naziva komšijskom skupštinom. Didaktički zid osmišljen je sa mladim mamama Slađom, Sandrom i Ivanom a napravljen je od recikliranih materijala, sve sa ciljem da ponudi sadržaj koji podstiče razvoj čula, logičkog mišljenja i motorike kod mlađe dece. Zbog svega toga Školaboratorija 002 kao košnica međugeneracijske saradnje i komšijske solidarnosti na proslavi dodele diploma postala je najužurbanije i najbučnije čvorište Ledina.

Ovu kao i sve ostale aktivnosti tim Škograd sprovodi u partnerstvu sa Goethe-Institut Beograd.

Nazad