Izložba Ulrih A. Rajterer: BGTX

BGTX © Ulrich A. Reiterer

Če, 15.11.2018 -
Su, 08.12.2018

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Izložba u izlogu

U višekanalnoj video-instalaciji, austrijski umetnih Ulrih A. Rajterer fokusira se na to kako se radni proces menja u doba „shared economy“ i pod uticajem digitalnih tehnologija. U potrazi za akterima u javnom prostoru, Rajterer se bavi taksistkinjama i taksistima, kao i radnicama i radnicima na trafikama. Polazište za ove filmske eseje bile su protestne akcije i blokade nekoliko stotina vozača. Neke od vozača je pratio na putu kući, prikazujući usput zgrade i mesta, uz komentarisanje i objašnjavanje istorijskih događaja i konteksta. Priče vozača i njihov doživljaj grada i beogradske arhitekture daju naročitu perspektivu, koja sazreva pojavljivanjem novog fiktivnog lika. Glas iz ofa, generisan pomoću algoritama metodom mašinskog učenja, vodi nas linijama svojih misli kroz temu i kroz gradske predele.
 
Ulrih A. Rajterer (rođ. 1982. u Gracu) je austrijski umetnik. Studirao je telematiku na Tehničkom univerzitetu u Gracu, a arhitekturu na Tehničkom univerzitetu u Lisabonu, u Gracu kod prof. Hansa Kupelvizera i na Akademiji likovnih umetnosti u Beču kod prof, Konstance Rum. Ulrih A. Rajterer živi i radi u Gracu, Beču i Hamburgu.
 
U saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom.
 
Otvaranje izložbe i Umetnički kafe:
15.11.2018 u 20:00 časova

Vođenje kroz izložbu (projekat „Dobre navike“ nezavisne umetničke asocijacije „Remont“):
24.11.2018 u 13:00 časova

Nazad