Radionica Next Generation: Laž i krađa kao praksa

Laž i krađa kao praksa © Dragana Krtinić

25.02-11.03.2019.

Goethe-Institut Beograd

Knez Mihailova 50
11000 Beograd

Faza I: 25. februar – 11. mart 2019.

Rečeno je da je laganje moralno. – Matthew Brannon, intervju sa Rozom Vaninom Pavone, Uovo (april 2006. godine)
 
(* original: It has been said that lying is moral. – Matthew Brannon, Interview with Rosa Vanina Pavone, Uovo (April 2006)
 
Prva faza rada na projektu Laž i krađa kao proces pod vođstvom umetnika Darka Dragičevića u okviru platforme Goethe-Instituta pod nazivom Next Generation, je u osnivanju desetočlanog tima lokalnih saradnika, koji isključivo dolaze iz različitih umetničkih disciplina. Izbor i formiranje transdisciplinarne grupe će se izvršiti na osnovu razmena informacija putem kojih želimo da dovodemo u pitanje opšte poznate konotacije vezane za pojmove laž i krađa, kao i njihove transformativne moći u novonastale formate umetničkog stvaranja.
Cilj nam je stvaranje grupe čiji su članovi spremni da u kontinuitetu tokom dvogodišnje saradnje učestvuju u konstrukciji materijala, koji će poslužiti kao arhivni predmeti.
Procesi preispitivanja individualnog tela i njenog otelotvorenog znanja, te tog istog tela u odnosu na drugo telo, i najposle i na samo drustvo, poslužiće kao materijali za upoznavanje, razmenu, kao i stvaranje zajednice gde putem sprovođenja niza praksi, kao potencijelnih parametara, dalje tumačimo verodostojnosti sveprisutnih sistemskih vrednosti. Sa ovog stanovišta o ,,kulturnom kapitalu”, dovešćemo u pitanje i samu moć arhiviranja, kao i pitanja autorskih prava.
Pored izvođačkih umetnosti, učesnici projekta će biti u prilici da razviju tekstualne, digitalne, zvučne partiture itd.
 
Tokom poslednjeg dana martovske faze, novoodabrani članovi projekta Laž i krađa kao praksa, po prvi put će biti u prilici da međusobno otvore i započnu dijalag na zadatu, dvogodišnju temu unutar formirane grupe.
 
Ono što sledi je niz radionica u septembru, novembru i decembru 2019. godine, kao i razmene onlajn zadataka tokom meseca maja tekuće godine.

Nazad