Izložba 100 godina BAUHAUSA

Bauhaus © Miloš Kostić & Nataša Janković

22.07-15.09.2019.

Arhitektonski fakultet

Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Kontekstualizacije i re-kontekstualizacije Bauhausa u jugoslovenskom umetničkom prostoru

Izložba „100 godina BAUHAUSA: Kontekstualizacije i re-kontekstualizacije Bauhausa u jugoslovenskom umetničkom prostoru“ je zamišljena kao dijagramska tj. vizuelna, diskurzivna i dokumentarna refleksija o
- Bauhausu kao novoj arhitektonskoj, dizajnerskoj i umetničkoj školi;
- jugoslovenskim studentima na Bauhausu;
uticijima i recepcijama Bauhausa u kulturi Kraljevine Jugoslavije, tj.  u Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, te presecima jugoslovenske i mađarske kulture u Vojvodini;
- identifikacijama sa paradoksima ubrzane modernizacije u kojima je Bauhaus bio jedna od vodećih sila unutar tada savremene visoke i popularne kulture; ali i
- interpretacijama  duha, estetike ili kulturalnih impakta Bauhausa u odnosu na konceptualnu i savremenu umetnost.Izložba je dokumentarnog i didaktičkog karaktera.

Dokumenti, reprezentacije umetničkih dela, te indeksacije tragova direktnih ili posrednih uticaja Bauhausa, odnosno, eklektičnih spojeva različitih projekata modernosti od Bauhausa preko De Stijla i sovjetske konstruktivističke avangarde do francuskog modernizma Le Corbusiera ili internacionalne - nemačke, češke, francuske - dade i mađarskog aktivizma.
Prve informacije i interpretacije o Bauhausu se javljaju u preglednim i programskim spisima objavljenim u avangardnom časopisu UT (manifest grupe KURI, UT, Novi Sad, decembar 1922), u avangardnom časopisu Zenit (Valter Gropius ”Internacionalna arhitektura" i nepotpisan pregled ”Knjige Bauhausa”, Zenit br. 40, Beograd, 1926), u časopisu Letopis Matice srpske (Zoltan Čuka, ”Bauhaus”, LMS knj. 315, sveska 2, Novi Sad, 1928), u časopisu Nova Literatura (Heinz Luedecke, ”Bauhaus u Dessau”, Nova Literatura br. 10, Beograd, 1929), u dnevnoj novini Politika (Stanislav Vinaver, "Dom gradnje i Desau - novi rad u kolektivu", Politika, Beograd, 28. mart 1931). Na izložbi Nemačka savremena likovna umetnost i arhitektura, održanoj u Zagrebu i Beogradu 1931, zastupljena su dela nastavnika-umetnika Bauhausa.

Izložba „100 godina BAUHAUSA: Kontekstualizacije i re-kontekstualizacije Bauhausa u jugoslovenskom umetničkom prostoru“ je složen prostorni asamblaž vizuelnih i diskurzivnih ideja koje evociraju kulturalno memorisanje Bauhausa, modernističke ekspanzije i uticaje, eklektične spojeve različitih umetničkih impakta na internacionalnoj sceni, slučaj jugoslovenskih korepondencija idelitetima Bauhausa kao škole i stila, te afektivne, polemičke, razvojne ili aproprijacijske pristupe tradiciji Bauhausa u konceptualnoj i savremenoj umetnosti.
 
Miško Šuvaković

 
Autori izložbe: Nataša Janković, Marko Nikolić, Boško Drobnjak i Miško Šuvaković Autor postavke i kataloga: Nataša Janković
Saradnici: Miloš Kostić

 

Nazad