SchulDEUTSCH: Dan stručnog usavršavanja u Beogradu

SchulDEUTSCH: Dan stručnog usavršavanja u Beogradu © Goethe-Institut

Su, 23.10.2021

Prijave za prvu manifestaciju u okviru projekta SchulDEUTSCH koja će se održati 01.10.2021. jasno pokazuju da koleginice i kolege u školama širom Srbije željno iščekuju priliku da se ponovo stručno usavršavaju uživo. Znajući koliko je stručno usavršavanje neophodno, mi kao Goethe-Institut želimo da izađemo u susret toj želji i stoga pozivamo nastavnike i nastavnice nemačkog jezika iz cele Srbije da dođu u Beograd.

Želite da komunicirate i razmenjujete iskustva sa koleginicama i kolegama? Želite da proširujete svoje znanje i da jačate svoje kompetencije za nastavu nemačkog jezika kao stranog?

U oktobru ćete imati priliku da učestvujete na Danu stručnog usavršavanja SchulDEUTSCH u Beogradu. Dana 23.10.2021. moći ćete da učestvujete u predavanjima, radionicama i informativnim manifestacijama posvećenim nastavi nemačkog jezika u školama. Moći ćete da radite zajedno sa našim predavačicama iz Španije i Nemačke, da upoznate digitalni dečji univerzitet i ponudu Dojče vele, kao i da provedete dan u intenzivnoj komunikaciji sa koleginicama i kolegama.

Sadržaj je fokusiran na rad u školama pre i posle koronavirusa, a posebno želimo da podržimo projekte koje možete da integrišete u svoju nastavnu svakodnevicu. Drugo tematsko težište jeste višejezičnost i učenje jezika u školi.

Ko može da učestvuje?

Nastavnici i nastavnice nemačkog jezika iz cele Srbije. Uslov za učešće je dokaz o vakcinaciji ili potvrda o testiranju. Broj učesnika je ograničen!

Prijava traje do 13.10.2021. i vrši se putem imejla na: SchulDEUTSCH-Belgrad@goethe.de

Kada i gde?

23.10.2021. u OŠ "Kralj Petar Prvi" u Beogradu.

Goethe-Institut Beograd svim učesnicima i učesnicima plaća paušalni iznos za putne troškove i noćenje. Dolazak u Beograd je predviđen za 22.10.2021, a odlazak za 24.10.2021. Takođe su plaćeni troškovi tokom Dana stručnog usavršavanja.

Upoznajte naše predavačice:

Ulrike Keri

Ulrike Keri Moje ime je Ulrike Keri i 22 godine u jednoj frankfurtskoj gimnaziji predajem ruski i francuski. U svojoj školi sam, pored redovne nastave, angažovana i kao mentorka i edukatorka za pripravnice i pripravnike koji predaju ruski, kao i za pripremu učenica i učenika za ispit za sertifikat iz francuskog jezika DELF scolaire. Pored toga, organizujem učeničku razmenu sa našom partnerskom školom u Moskvi kao i redovna studijska putovanja u Rusiju i Francusku. 

U okviru stručnog usavršavanja se pretežno bavim interkulturnim učenjem i didaktikom višejezičnosti. Nastava stranog jezika je prevashodno orijentisana ka tome da se učenicima i učenicama približe jezik i kultura, te ljudi i običaji, kao i da se njihova jezička kompetencija stavi u funkciju na konkretnom jezičkom području. Stoga svoju nastavu koncipiram prema tom osnovnom načelu. Učenice i učenici, naravno, već poseduju veliki broj interkulturnih kompetencija: potiču iz različitih kulturnih okruženja i stoga u realnim uslovima učenja objedinjuju najmanje dva jezička sveta koja meni mogu da posluže kao polazište za podsticanje procesa učenja. Izuzetno je motivišuće – a ujedno proizvodi samopouzdanje – kada znate da već posedujete kompetencije za učenje stranog jezika! Na taj način su učenici i učenice već na samom startu motivisani za iskorak u novi jezik – što znači da je početak moje nastavne koncepcije zasnovan na didaktici višejezičnosti i interkulturnom učenju. Stoga sam tokom svog dugogodišnjeg pedagoškog rada izradila brojne nastavne materijale kojima se učenici i učenice motivišu, a jezik i kultura na autentičan način ulaze u učionice.

Na Konferenciji nastavnika nemačkog jezika u Podgorici težište mog izlaganja biće na primeni već postojećeg jezičkog znanja učenika i učenica o svetu, te ću zajedno sa učesnicama i učesnicama razrađivati strategije na koji način se već postojeće znanje može integrisati u uspešan proces učenja stranog jezika i staviti u funkciju. Učenje stranog jezika nije nikakva veštičja rabota – a još manje zavisi od individualnog dara, već se naprosto radi o tome da se učenici i učenice upuste u strane jezičke i kulturne kontekste koji, kada se malo bolje pogleda, osim stranog, u sebi mogu da nose i mnogo toga bliskog.
Naročito mi je stalo do toga da se usavršavanje i školska svakodnevica posmatraju kao povezane celine, a svim temama pristupam tako da moji polaznici i polaznice stečena (sa)znanja mogu neposredno da primene u nastavi.
 

Ida Farkaš
Nastavnica nemačkog kao stranog jezika i referentkinja

Ida Farkaš Mnoštvo jezika, strani i vlastiti, oduvek su bili sasvim prirodan deo mog života jer sam odrasla sa mađarskim i nemačkim kao maternjim jezicima. Možda sam baš zbog toga odabrala profesiju nastavnice nemačkog jezika kao stranog.
Trenutno živim u španskom gradu Valensiji. U "Američkoj školi u Valensiji" predajem đacima od 7. do 12. razreda. Da bih što bolje motivisala svoje đake, sve više radim sa projektima na svim nivoima učenja jezika. Na taj način moji đaci i ja imamo ogromnu slobodu, a oni imaju mogućnost da strani jezik koriste u realnim situacijama. Time im se takođe omogućuje primena digitalnih medija, što oni izuzetno vole.

Oko 15 godina sam predavala odraslima u Goethe-Institutima širom sveta i vodila sam seminare za usavršavanje nastavnika nemačkog jezika. Prelazak u klasičnu školu i prvi koraci u tom pravcu su se odigrali 2014. godine u Sajgonu, u Vijetnamu. Od tada nikada više nisam napuštala školu. Rad sa decom i odgovornost za njih smatram jednim od najvećih izazova u svojoj karijeri, ali upravo zbog toga i čudesnim doživljajem kada mi to pođe za rukom.

Kao referentkinja na seminarima se uvek nadovezujem na vlastita iskustva, podstičem komunikaciju i pre svega vodim računa o tome da svi sadržaji mogu da se sprovedu u nastavnoj praksi. U okviru Konferencije nastavnika nemačkog jezika u Podgorici 2021 „Iz škole - za školu”, jedno od težišta mog izlaganja biće projekti u nastavi. Nakon konferencije, sve učesnici i učesnici moje radionice imaće digitalnu podršku s moje strane u realizaciji svojih projektnih ideja. Zajedno ćemo krenuti novim stazama!

 

Nazad