Konferencija Missing Stories na međunarodnoj konferenciji “Fragile Democracies”

„Fragile Demokratien – Fragile Democracies: 1923/1933/2023“ © NS dokumentacioni centar Minhen

Sr, 22.03.2023 -
Pe, 24.03.2023

NS dokumentacioni centar Minhen

Međunarodna konferencija „Fragile Demokratien – Fragile Democracies: 1923/1933/2023” u NS dokumentacionom centru u Minhenu od 22. do 24. marta bavi se fenomenom autoritarnih, antidemokratskih i fašističkih događaja i tendencija. U isto vreme održava se i prolećna škola (Spring School) za nastavnike i nastavnice, kao i za multiplikatore i multiplikatorke na polju istorijskog, političkog i muzejskog obrazovanja. Na radionicama će se gostujući eksperti baviti pitanjima krhkosti demokratija i istorije nacionalsocijalizma.
U fokusu ovih radionica biće pitanje uloge inicijativa koje se bave kulturom sećanja u demokratskim društvima, pri čemu će se kritički razmotriti odnos prema istoriji Drugog svetskog rata u Nemačkoj i pojedinim istočnoevropskim zemljama. U okviru tri radionice stručnjaci, istraživači i aktivisti baviće se kritičkim i reflektivnim promišljanjem o vremenu nacionalsocijalizma. Oni će predstaviti inicijative i projekte koji istorijska mesta čine vidljivim i iznova pričaju potisnutu istoriju.
Radionice vode Thomas Elsen iz H2 - Centra za savremenu umetnost Augsburg, Sanja Kojić Mladenov iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad), Mihael Fild sa Humbolt univerziteta u Berlinu i Svetlana Burmistr, predstavnica mreže „Sećanje – Connecting Memory - МЕРЕЖА ПАМ’ЯТІ“ Fondacije Memorijal ubijenim Jevrejima Evrope.
 
22. mart 2023. | 9:30 do 12:00 | Pozdravna reč i radionica
Missing Stories. Forced Labor under Nazi Occupation. An Artistic Approach
Dr Thomas Elsen, H2 - Centar za savremenu umetnost Augsburg
Dr Sanja Kojić Mladenov, Muzej savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad)

Missing Stories - stranica projekta

Nazad