Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)
.© Kunstihoone

Kunstiresidentuur Tallinna Kunstihoones
Hea olemise kunst

Goethe Instituut ja Tallinna Kunstihoone võõrustavad iga-aastast kunstiresidentuuri programmi, mis on mõeldud Saksamaal elavatele kunstnikele. Selle eesmärk on innustada kunstiga seotud uurimistööd ja elavdada Tallinnas arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ning kunstiloome eetika üle. Residentuur täiendab Kunstihoone kestvat näitusesarja, mis pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ja ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Sarja varasemad näitused on „Hea olemise kunst“ 2019. aastal ja „Mänd-fulness“ 2021. aastal.

2023. aasta konkurss

Aeg: 4. septembrist kuni 29. oktoobrini 2023
Koht: Tallinn, Eesti (Tallinna Kunstihoone)
Residentuurikohad: 1

Goethe Instituut ja Tallinna Kunstihoone kutsuvad Saksamaal elavaid kunstnikke kahekuuliseks kunstiresidentuuriks Eestisse. Residentuuriprogrammi eesmärk on innustada kunstiga seotud uurimistööd ja elavdada arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ja kunstiloome eetika üle. Kuigi kriisi ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike komponentidega tegelemine on kunstis tavapärane, suunavad kunstiteosed ja näitused harva tähelepanu oma rollile hävitavate sündmuste jadas. Seetõttu oleme iseäranis huvitatud kunstnikest, kelle looming püüab teadvustamise, uuenduste või pöördeliste muudatuste kaudu muuta paremaks meie suhteid planeedi ja selle kõigi asukatega.

Residentkunstnikule pakutakse aega ja ruumi iseseisva projektiga töötamiseks. Kunstnik võib teha uurimistööd või kirjutada oma huvidest lähtudes. Residentuuri ajal kutsutakse kunstnikku osalema Tallinna Kunstihoones vähemalt kahel avalikul üritusel või neid ise läbi viima (ettekanne, esitlus, töötuba, jalutuskäik vms).

Novembris 2022 kolis Tallinna Kunstihoone ajutisse asukohta Lasnamäel, kuni selle ajaloolist kesklinna hoonet renoveeritakse. Lasnamäe ehitati suurelt jaolt 1970.–1990. aastatel ning piirkonda ilmestab 5- kuni 16-korruseliste paneelelamute kontrast suurte metsikute aladega. Suurima elanike arvuga Tallinna linnaosa elanikkond on valdavalt venekeelne. Kunstihoone programm on kõnealusel perioodil segu kohaspetsiifilistest ja juba varem alustatud projektidest. Potentsiaalset kunstiresidenti kutsutakse, ent ei kohustata oma tegevust kavandades seda asukohta arvesse võtma.

Residentuuriprogramm pakub
 • majutust ja ateljeeruumi (ateljeekorter)
 • reisikulude hüvitamist Saksamaalt Eestisse ja tagasi (rongi ja bussiga) 
 • stipendiumi 300 eurot nädalas (sisaldab makse)
 • materjalikulude hüvitamist 350 euro ulatuses (sisaldab käibemaksu)
 • võrgustiku loomise võimalusi, sh ateljeekülastusi ja kohtumisi oma ala asjatundjatega
 • võimalust esitleda residentuuri ajal loodud kunstiprojekti
Taotlused vaatab läbi žürii, kes juhindub ettepaneku ja kandidaadi sobivusest.

Žürii liikmed:
Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator
Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja
Clara Herrmann, Junge Akademie juhataja
Triin Metsla, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud
Jan Lütjohann, kunstnik ja näituse „Mänd-fulness“ üks osalejaid

Eeltingimused ja taotlus
Avalduste esitamise tähtaeg on 5. märts 2023. Aprilli lõpus võetakse ühendust ainult finalistidega.

Kunstiresidentuuri kandideerijad peavad elama ja töötama eeskätt Saksamaal. Eesti Vabariigi kodanike avaldusi kahjuks vastu ei võeta. Taotlused tuleb esitada inglise keeles ja saata ühe koonddokumendina (Word või PDF, palume mitte saata mitut eraldi faili), mis sisaldab järgnevat:
 • kaaskiri, milles tutvustatakse ülal mainitud teemadega seostuva residentuuriprojekti ideed ja on toodud ka kontaktandmeid (ühel lehel)
 • CV (kahel lehel)
 • varasemate projektide kokkuvõte (koos pildimaterjaliga kolmel lehel)
 • soovituskiri (valikuline)
 • tekstinäidis (valikuline)
Palume PDF-fail saata e-posti aadressile minna@kunstihoone.ee (pealkiri „Artist in Residence“).

Küsimused võib saata eespool toodud meiliaadressile. Palume taotluse esitamisel arvestada koroonaviirusega seotus reisipiirangutega.
 

 • Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon © Tõnu Tunnel / Tallinna Kunstihoone
  Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon
 • Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon © Tõnu Tunnel / Tallinna Kunstihoone
  Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon
 • Tallinna Kunstihoone näitusesaal, Lasnamäe paviljon. © Tõnu Tunnel / Tallinna Kunstihoone
  Tallinna Kunstihoone näitusesaal, Lasnamäe paviljon.
 • Hamza Mohammed Begi töötuba, residentuur 2022 © Roman-Sten Tõnissoo / Tallinna Kunstihoone
  Hamza Mohammed Begi töötuba, residentuur 2022

Tallinna Kunstihoone
SA Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ja seal samas lähedal Linnagaleriis ning Kunstihoone galeriis. Kunstihoone tegeleb nüüdiskunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakub tänapäevast programmi ning aitab kunstnikel luua uusi näitusi ja teoseid. Osaleme rahvusvahelises kunstielus ja aitame hoida Eesti ning rahvusvahelise kunstielu ja kunstipubliku aktiivset mõttevahetust. Korraldame näitusi ka välismaal. Programmi koostades peame oluliseks selliseid väärtusi nagu nüüdisaegsus, rahvusvahelisus, kureeritus ja põlvkonnaülesus.
 © Hamza Mohammed Beg

Kunstnik Hamza Beg veetis 2022. aasta sügisel „Hea olemise kunsti“ residentuuri raames kaks kuud Tallinnas. Konkursile laekunud ligi 70 taotluse hulgast tõstis tema oma esile just Tallinnat ja laiemat Eesti konteksti silmas pidav kavatsus. Samuti joondus Hamza väärtustele ja suhetele üles ehitatud immateriaalne praktika käesoleva residentuuri aluspõhimõtetega.

Residentuuri ajal püüdis Hamza koostöös Tallinna Kunstihoonega kaasata linna aruteludesse liikuvuse, tehnoloogia ja identiteedi üle, mis on seotud meie ühise avaliku ruumi kasutamisega. Avatud ühistoimetamise töötubades kasutas ta kriitika- ja aruteluvahendina radikaalset jalakäijateadvust. Töötoad uurisid ideoloogiat ja püüdsid jalakäijateadvuse elavdamise kaudu luua kodanike vahel uut lähedustunnet.

Hamza Mohammed Beg on kunstnik ja kirjanik, kes tegeleb kohatunnetuse, jalakäijate ja avaliku ruumi loomise ideedega. Audioteoste, tekstide ja performance’i kaudu uurib ta kollektiivsust, ideoloogiat ja igapäevaelu poliitikat. Berliinis on Hamza teoseid eksponeeritud ja esitatud galeriides ja muuseumides, baarides ja kohvikutes. Ta on kõnelnud ülikoolides ja konverentsidel, raamatuesitlustel ja pidudel. Ta ei pea üht esinemislava teisest paremaks ning on ühtviisi tänulik kõigi platvormide eest.

Žürii 2022

Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator
Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja asetäitja
Sandra Kosorotova, kunstnik
Tanel Rander, kirjanik, kunstnik ja kuraator
Franziska Nori, Frankfurdi kunstiühingu direktor

Hamza Mohammed Beg: portfoolio

Gisèle Gonon © Aleks Slota Kunstnik Gisèle Gonon veetis hilissuvel 2021 kaks kuud Tallinna Kunstihoone residentuuris. Gisèle valiti enam kui saja taotleja seast ja ta jätkas residentuuris oma uurimistööd põllumajandusest, keskendudes põllumaale ja selle liigkasutamisele.

Gononi huvitavad vastuvõimu ja vastupanu vormid, mida rakendatakse töö ja põllumajanduse „uuendusprotsessides“. Maalt pärit kunstniku eri valdkondi hõlmavale tegevusele on omane isetegemise-esteetika ning ta püüab mõista, kuidas kapitalistlik süsteem mõjutab inimesi ja kohti. Gononi töid on esitletud eri paigus, nende seas Bundeskunsthalle (Bonn, 2020), gr_und (Berliin, 2020), Leipziger Baumwollspinnerei Leipzigis (2019), Art Contemporary Weekend (Bordeaux, 2019), Reinbeckhallen (Berliin, 2018), samuti NAC-i (Nida, Leedu, 2020) ja Factatory (Galerie Tator, Lyon, 2021) residentuuriprogrammide ajal.

Gisèle Gonon elab Saksamaal Berliinis. Ta lõpetas 2005. aastal magistriõpingud Saint-Étienne’i Kaunite Kunstide Koolis (École des Beaux-Arts in Saint-Étienne, ESADSE) ja osales 2018. aastal Goldrauschi stipendiumiprogrammis Berliinis.

Gisèle Gonon

Žürii 2021:

Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone kuraator
Eva Schmitt, Goethe Instituudi visuaalkunstiosakonna juhataja asetäitja
Laura Toots, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kuraator
Hanna Piksarv, kunstnik
Christiane Mennicke-Schwarz, Dresdeni Kunstimaja direktor

Koostööpartner

Tallinna Kunstihoone  

Top