Ulrich Ribbert soovitab Zeit der Zauberer

Zeit der Zauberer -  Wolfram Eilenberger © Klett-Cotta Verlag Seni esitleti meile võlurina eelkõige Thomas Manni. Mõelge Peter de Mendelssohni suurele biograafiale. Nüüd jälgib Wolfram Eilenberger sellest metafoorist juhindudes Martin Heideggeri, Ernst Cassireri, Ludwig Wittgensteini ja Walter Benjamini elu ja tööd. Kõigi nelja kohta on juba olemas põhjendatud kirjeldused, mida Eilenberger kasutab ja tsiteerib.

Raamatu põnevus seisneb tähelepanu juhtimises ainulaadsele konstellatsioonile Saksa uuemas filosoofialoos. Dramaturgiline kõrghetk on loomulikult Davosis toimunud väitlus (1929) Cassireri ja Heideggeri vahel. 20ndatel tegeleti alati väga suurte küsimustega, modernsuse langemisega, kõike moonutava vaimuga, mis meid ümbritseb ja millest me end vabastama peame. Eilenbergeril õnnestub eemaldada debatist müra ning väitlus samm-sammult, paljude lühikeste ja hästiloetavate peatükkidena väga arusaadavalt rekonstrueerida. Ja veel midagi saab tähelepanelikumal lugemisel selgeks: Heideggeri toetus natsionaalsotsialismile ei tulene tingimata tema 20ndate aastate filosoofiast, kuid on siiski täiesti sundimatu (W. Franzen).

 

Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608947632
431 lk