Kadrioru Saksa Gümnaasium Saksa keele süvaõppest Saksa abituuriumini

Lehti Hiller
Lehti Hiller | Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

Kadrioru Saksa Gümnaasium on kõige vanema traditsiooni ja suurima DSD II diplomi saajatega kool Eestis. Tollane Tallinna 42. Keskkool alustas tegevust 1960. aastal. Juba järgmisel õppeaastal alustati ettevalmistusi saksa keele süvaõppele üleminekuks, mille eestvedajaks oli saksa keele õpetaja Emerendiana Silling.

Lehti Hiller, saksa keele õppealajuhataja kirjeldab algust järgnevalt:
“Meie põhieesmärk on õpilaste motiveerimine saksa keele õppimiseks, seda erinevate  tunniväliste ürituste, praktilise väljundi ning loomulikult ka keeletaset tõendavate diplomite näol.”
 
Täna on KSG Eesti olulisim saksa keele õpetamise keskus. Lisaks keeletundidele õpetatakse saksa keeles mitmeid aineid, nagu saksa kirjandus, giidindus, väitlus, geograafia. 10. klassi õpilased saavad valida erinevate saksa kultuuri tutvustavate kursuste vahel, mis hõlmavad nii saksa muusikat, kirjandust, teatrit kui ka filmi. Alates 2014. aasta sügisest toimub majandusõpe saksa keeles koostöös Tallinna Tehnikaülikoolis töötavate saksa majandusõppejõududega ning Alam-Saksi liidumaa kutsegümnaasiumiga BBS Syke. Majandusõppe eesmärk on anda süvendatud saksa keele õppele praktiline väljund vastava tunnistuse või diplomi näol, mis võimaldaks lõpetajatel tööle asumist saksa ettevõtetesse nii Eestis, Saksamaal kui ka teistes saksakeelsetes riikides.

Väljaspool õppetööd korraldatakse erinevaid üritusi, mis on saksa keele õppimisega seotud. Keelevõistlustest konverentsideni, õpilasvahetused ja mitmed rahvusvahelised saksakeelsed projektid nagu Jugend debattiert international. Paljud üritused on juba traditsiooniks saanud. Mängulise keelepraktika kõrval jagatakse ka informatsiooni Saksamaal elamise kohta. Koolis toimuvad teabeüritused õppimis- ja töötamisvõimalustest Saksamaal. Parimad õpilased saavad Saksa Akadeemilise Välisvahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi kõrghariduse omandamiseks Saksamaal.