Saksa keel Vilistlastele
Saksa keel tuleviku jaoks – võõrkeel karjääri jaoks

Steven Eomois
Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

Steven Eomois, 19, lõpetas 2014 edukalt gümnaasiumi ja õpib alates sügissemestrist Tallinna Ülikoolis

Ma õppisin kaksteist aastat Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja lõpetasin selle 2014. aastal kuldmedaliga. Nüüd lähen Tallinna Ülikooli riigiteaduskonda rahvusvahelisi suhteid õppima.

Saksa keel oli minu jaoks huvitav juba enne kooli, sest vaatasin lapsena palju saksakeelseid telekanaleid. Sealt sain ma põhiteadmised ja mul oli seetõttu alguses koolis kergem kui klassikaaslastel. Oskasin saksa keelt isegi paremini kui inglise keelt, millega puutusin vähem kokku. Saksa keelt olen koolis õppinud alates 2. klassist. Gümnaasiumis olid minu rühmal veel ka saksakeelsed ajaloo-, väitlus- ja kultuurikursused. Osalesin ka väitlusvõistlusel, nii kooli- kui ka linnavoorus.

Saksa keele olümpiaadidel osalesin juba põhikoolis. Minu parim saavutus oli kolmas koht Baltimaade saksa keele olümpiaadil 2013. aastal. 2014. aastal saavutasin taas väga hea koha: olin Eesti riiklikul saksa keele olümpiaadil kolmas.[Steven Eomois; Foto: Andres Treial © Goethe-Institut Estland]
Suurenda
Alguses motiveeris mind saksa keelt õppima peamiselt perekond, sest nii mu ema kui ka vanaema olid saksa keele õpetajad ja nende soovitusel ma Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse läksingi. Hiljem tekkis mul juba suurem huvi saksa kultuuri vastu. Saksa keele tunnid muutusid vaheldusrikkamaks gümnaasiumis, kui lisandusid uued saksakeelsed ained. Põhikoolis oli päris palju tuupimist, kuigi ma pean seda tagantjärele kasulikuks, sest omandasin korraliku sõnavara.
 
Ma pean saksa keele oskust tänapäeva maailmas väga oluliseks, sest sellel keelel on küllaltki palju rakendust, näiteks ärimaailmas. Lisaks huvitab mind diplomaatia. Tulevikus soovin välismaal elada ja töötada, miks mitte mõnes saksakeelses riigis, kus ma suurepäraselt hakkama saaksin.