Προτασεις Αναγνωσης της
Μαρίνας Αγαθαγγελίδου

Προτάσεις 2020

Zorn und Stille © Hoffmann u. Campe Verl.

Θυμός και σιγή

Deniz Ohde: Streulicht. Roman. © Suhrkamp Verlag

Διάχυτο φως

Olivia Wenzel: 1000 Serpentinen Angst. © Εκδόσεις S. Fischer

1000 ελιγμοί του φόβου

Roman Ehrlich: Malé. Roman © Εκδόσεις S. Fischer

Μαλέ

Ρόμπερτ Ζέεταλερ: Το τελευταίο μέρος. © Εκδόσεις Hanser Berlin

Το τελευταίο μέρος