Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Portfolio © Getty Images

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Goethe-Institut Athen στο πλαίσιο του μεταξύ τους Συμφώνου Συνεργασίας (2017) προγραμματίζουν την υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023. Στην πρόσκληση περιγράφονται τα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με την αξιοποίηση του Portfolio/ePortfolio στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα δύο (32) ώρες, οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
 

Την Τετάρτη, 11/01/2023 στις 12 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των 30 εκπαιδευτικών ΠΕ 07, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
Για την κλήρωση χρησιμοποιήθηκε η γεννήτρια τυχαίων αριθμών γεννήτρια τυχαίων αριθμών (piliapp.com), παρουσία του δικηγόρου κ. Μιχάλη Ασημαντώνη, ο οποίος εργάζεται στο τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Όσοι δεν κληρώθηκαν θα έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν ξανά ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επόμενη επιμορφωτική περίοδο, που θα προσφερθεί εκ νέου εντός του τρέχοντος έτους, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης τόσο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ όσο και σε αυτήν του Goethe-Institut Athen.

Σημαντικες ημερομηνιες

Διαδικτυακές συνεδριάσεις: 

18 Ιανουαρίου 2023 (Έναρξη) 
25 Ιανουαρίου 2023
1 Φεβρουαρίου 2023
15 Φεβρουαρίου 2023 (Ολοκλήρωση)


Μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν κοινή από τους δύο συνεργαζόμενους φορείς βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.