Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Portfolio © Getty Images

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Goethe-Institut Athen στο πλαίσιο του μεταξύ τους Συμφώνου Συνεργασίας (2017) προγραμματίζουν την υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με την αξιοποίηση του Portfolio/ePortfolio στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα δύο (32) ώρες, οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Διαδικτυακές συνεδριάσεις: 

17 Ιανουαρίου 2024 (Έναρξη) 
24 Ιανουαρίου 2024
31 Ιανουαρίου 2024
14 Φεβρουαρίου 2024 (Ολοκλήρωση)

Μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν κοινή από τους δύο συνεργαζόμενους φορείς βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει πλέον παρέλθει. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τη συμμετοχή ενός δικηγόρου μέσω διαδικασίας κλήρωσης και ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.